Spoločnosť HeidelbergCement ako prvá na svete vytvorí závod na viazanie oxidu uhličitého v cementárni

Dňa 14. decembra 2020 nórsky parlament schválil investíciu, ktorá smeruje k vytvoreniu komplexného objektu na viazanie oxidu uhličitého v závode Norcem spoločnosti HeidelbergCement v nórskom Breviku. Tento brevický projekt na viazanie a skladovanie oxidu uhličitého (CCS) umožňuje viazanie a dlhodobé uskladnenie 400 tisíc ton CO2, čo znamená, že vznikne prvý priemyselný CCS projekt v cementárni na svete. Stavebné práce nového objektu sa pravdepodobne začnú okamžite s cieľom, aby sa v roku 2024 mohlo začať vylúčenie CO2 z procesu výroby cementu. Výsledkom bude 50%-ný pokles množstva emisií vzniknutých pri výrobe cementu v tomto závode.

„Máme úprimnú radosť z definitívneho schválenia nášho revolučného CCS projektu nórskym parlamentom” – povedal Dr. Dominik von Achten, predseda predstavenstva spoločnosti HeidelbergCement. „Vylúčenie CO2 je dôležitým základným pilierom plnenia národných a medzinárodných klimatických cieľov. Náš brevický CCS projekt otvára cesty pre priemysel aj ďalšie odvetvia.”

Regionálny riaditeľ spoločnosti HeidelbergCement pre severnú Európu a predseda predstavenstva Norcem, Giv Brantenberg sa vyjadril nasledovne: „HeidelbergCement si vysoko cení úspešnú spoluprácu s nórskymi úradmi.  Brevický CCS projekt je jednoznačným dôkazom toho, ako dôležité je, aby sa priemyselné a štátne sektory dostali na spoločného menovateľa v boji proti klimatickým zmenám.”

Nórska vláda vybrala Brevik ešte začiatkom roku 2018, aby tam vznikol pokusný projekt na viazanie oxidu uhličitého priemyselných rozmerov. Spoločnosť HeidelbergCement a nórsky štátny energetický podnik Equinor 2019 podpísali v septembri dohodu o spolupráci v oblasti viazania a dlhodobého uskladnenia oxidu uhličitého. Projekt je vo veľkej miere financovaný nórskou vládou ako súčasť komplexného klimaticko-investičného projektu škandinávskej krajiny s názvom „Longship”, ktorý zahŕňa viazanie, prepravu a uskladnenie CO2.

Spoločnosť HeidelbergCement sa zaväzuje, že do roku 2025 zníži merné množstvo emisie oxidu uhličitého vzniknutého pri výrobe jednej tony cementovej hmoty o 30% v porovnaní s rokom 1990. Tento cieľ bol pôvodne vytýčený na rok 2030. Aby dokázal tento nový cieľ splniť, podnik stanovil opatrenia na zníženie emisie CO2 vo všetkých svojich závodoch na svete. Cieľom spoločnosti HeidelbergCement je, aby najneskôr v roku 2050 dokázal poskytovať karbon-neutrálny betón.

Zoltán Guth

Head of Communications

Communication Department Kőhídpart dűlő 2.
2600 Vác
Hungary

Norcem Brevik.

Norcem Brevik.

Norcem Brevik.