Obchodné jednotky DDC

Obchodné odvetvie cementu

Duna-Dráva Cement Kft. je jednou z najvýznamnejších spoločností v cementovom odvetví stavebného trhu v Maďarsku. Odvetvia DDC cementu, betónu a štrku, ako aj Beton Technológia Centrum Kft. zamestnáva viac ako 600 zamestnancov, ročný konsolidovaný obrat v roku 2022 presiahol 112 miliard forintov. Našimi výrobkami, respektíve vysokou kvalitou technických poradenských služieb, modernou a na životné prostredie ohľaduplnou technológiou na Maďarskom trhu reprezentuje špičku Európskej výroby cementu. V súčasnosti spoločnosť disponuje dvomi domácimi výrobnými závodmi v Južnom Zadunajsku v Beremende a  Peštianskej župe vo Váci.

Obchodné odvetvie betónu

Obchodné odvetvie Betónu Duna-Dráva Cement Kft.ako výrobná jednotka transportbetónu, ktorá ponúka svoju širokú škálu produktov, na očakávateľne najvyššej úrovni uspokojí svojich zákazníkov  na celom území republiky. Štandardné, respektíve špeciálne, napríklad síranovzdorné, vodotesné alebo oteruvzdorné typy betónov vyrába s použitím najmodernejších riadiacich technológií v betonárňach, ktoré zodpovedajú výzvam dnešnej doby. Obchodné odvetvie je založené na pevných základoch, vďaka DDC, ktoré disponuje zabezpečeným zázemím. Pri výrobe transportbetónu medzi servisné služby patrí aj dodávka betónu na miesto určenia ako aj poskytnutie betonpumpy.

Obchodné odvetvie štrku

Obchodné odvetvie Štrku Duna-Dráva Cement Kft. vo svojich baniach a prevádzkach s najmodernejšími pracovnými strojmi a najlepšou dostupnou technikou  v maximálnej miere vyhovujúcou  pre našu dobu vykonáva ťažbu a spracovanie štrku. Zabezpečené zázemia zo strany DDC pre toto odvetvie zaručuje každodenný výkon práce a pri predajnej činnosti obsluhu klientov s rovnomernou a spoľahlivou kvalitou. Naša spoločnosť v súčasnosti disponuje 6 prevádzkami na území Severného- a Stredného Maďarska, odkiaľ dodáva pre svojich klientov praný a triedený štrk.

Beton Technológia Centrum Kft.

Beton Technológia Centrum Kft. vykonáva skúšky kameniva, čerstvého betónu a zatvrdnutého betónu  pre zhotoviteľské spoločnosti a betonárne. Akreditované laboratóriá majú v Budapešti, v Dunaújváros a v Debrecíne.

Ako výsledok niekoľkoročného procesu sa dňa 1. januára 2019 spoločnosť Readymix Hungária Kft. stala súčasťou spoločnosti Duna-Dráva Cement Kft.

Vyššie uvedeným splynutím sa úsek predaja betónu Spoločnosti zdvojnásobil, kým úsek ťažby a predaja štrku sa taktiež rozšíril o ďalšie bane. Akvizíciou sa spoločnosť DDC - okrem výrazného postavenia na trhu výroby cementu - stala ešte silnejším hráčom v oblasti výroby transportného betónu.

Naša spoločnosť sa rozšírila o novú obchodnú jednotku, ktorá sa zaoberá s výrobou betónovej dlažby.

Referencie

Aerial Photo Vác Plant Hungary.

Limestone Storage Vác Plant.

Aerial Photo Beremend Plant.

Beremend Plant.

Vállalatunk, a Duna-Dráva Cement Kft. Magyarországon, magyar munkaerővel, magyar alapanyagokból állítja elő cementtermékeit, aminek köszönhetően 2014 őszén 7 termékünk megkapta a rangos Magyar Termék, 4 cementünk pedig a Hazai Termék minősítést. A védjeggyel ellátott termékek vásárlásával nemcsak munkahelyeket teremthetünk, de segíthetjük nemzetgazdaságunk fejlődését is. A nemrég elnyert védjegyhasználati jog alkalmazása egyben garancia az ellenőrzött, minőségi termékek vásárlására is.

Hungarian Cement.

Concrete Business Line of DDC.

Aggregates Business Line.

Beton Technológia Centrum Kft..