Fričovce-Svinia D1

Fričovce-Svinia D1

Lokalizácia:

kraj: Prešovský
okres: Prešov
obec: Fričovce, Bertotovce, Hendrichovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Svinia

Financovanie: fondy EÚ + ŠR
Zmluvný začiatok výstavby: 12/2011
Zmluvné ukončenie výstavby: 07/2015
Podpis zmluvy so zhotoviteľom: 11/2011
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s., Strabag, s.r.o. 
Stavebný dozor: Dopravoprojekt Brno, a.s., Infraprojekt, s.r.o.
 
Ďalšie informácie
 

Umiestnenie

Svinia
082 32 Svinia (Slovensko)
Referencie
Fričovce-Svinia01

Fričovce-Svinia01.

Fričovce-Svinia02

Fričovce-Svinia02.

Fričovce-Svinia03

Fričovce-Svinia03.

Fričovce-Svinia04

Fričovce-Svinia04.

Fričovce-Svinia05

Fričovce-Svinia05.

Fričovce-Svinia06

Fričovce-Svinia06.

Fričovce-Svinia07

Fričovce-Svinia07.

Fričovce-Svinia08

Fričovce-Svinia08.

Fričovce-Svinia D1

Fričovce-Svinia.

Fričovce-Svinia10

Fričovce-Svinia10.

Fričovce-Svinia12

Fričovce-Svinia12.

Fričovce-Svinia13

Fričovce-Svinia13.

Fričovce-Svinia14

Fričovce-Svinia14.