Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť  Duna-Dráva Cement Kft. pripisuje vysokú dôležitosť ochrane osobných údajov a dbá na prísne dodržiavanie pravidiel zameraných na ochranu osobných údajov stanovených v právnych predpisoch. Osobné údaje predstavujú rôzne detaily týkajúce sa osobných alebo materiálnych pomerov určitej identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Do okruhu týchto údajov patria informácie akými sú vaše meno a priezvisko, adresa vášho bydliska, vaše telefónne číslo, či dátum vášho narodenia. Informácie, ktoré nie sú priamo spojené s vašou identitou nepatria do kategórie osobných údajov. Takýmito sú napríklad vaše obľúbené webové stránky alebo počet užívateľov určitej webovej stránky.

Na tejto webovej stránke sú osobné údaje registrované len v rozsahu, nevyhnutnom pre technické minimum jej používania. Takto zhromaždené údaje za žiadnych okolností nie sú postúpené alebo predané tretej strane.

Nižšie uvedené prehlásenie vám poskytne podrobný prehľad o tom, akým spôsobom zaručujeme ochranu vašich osobných údajov, respektíve o tom, aké údaje a za akým účelom zaznamenávame.

Zodpovedný za spracovanie údajov  na týchto webových miestach:

Duna-Dráva Cement Kft.

Zsolt Szilágyi - Chairman-Director

Jan Van Laar - Financial Director

2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2., Hungary
Telefon: ++36 27 511 600
Fax: +36 27 511 770
E-mail:  info@duna-drava.hu

Zodpovedný za ochranu údajov:
Dr. Zsófia Müller

E-mail: mullerzs@duna-drava.hu
Telefon: +36 27 511 651

1. Zber a spracovanie údajov:

Zbierame a spracovávame osobné údaje v prípade, ak vyplníte registračný list na našej stránke alebo iným spôsobom, napr. prostredníctvom e-mailu. Údaje zbierame a spracovávame ďalej aj vtedy, keď používate našu webovú stránku.  Údaje spracovávame podľa Všeobecných pravidiel na ochranu osobných údajov (GDPR), a maďarský informačný zákon (2011/CXII. zákon). Osobné údaje sú tie informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu. Ďalej Vám detailne ukážeme, aké údaje zbierame a na akých legislatívnych základoch. Okrem toho Vám vysvetlíme, aké sú Vaše práva a po akú dobu uchovávame údaje. 

2. Spracovanie údajov prostredníctvom Cookies a denníkových súborov         

Podľa článku č. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR naša domovská stránka používa Cookies, ktoré sú potrebné pre niektoré funkcie stránky, ale Cookies používame aj na umožnenie analýzy používania stránky návštevníkom. Cookies je taký súbor, ktorý ukladá určité informácie pochádzajúce zo zariadenia užívateľa (PC, Tablet, Smartphone, atď.). Ak užívateľ opäť vstúpi na našu domovskú stránku s pomocou svojho zariadenia, potom server stránky rôznymi spôsobmi vyhodnotí informácie nachádzajúce sa v Cookies. Cookies používame napr. na rozpoznávanie užívateľa alebo na sledovanie jeho zvykov. Všetko to je našim dôležitým záujmom z pohľadu optimalizovania webovej stránky a zlepšenie zážitku pochádzajúceho z  návštevy webovej stránky. Na jednej strane používame dočasné Cookies, ktoré sa zmažú po skončení procesu vyhľadávania, na strane druhej trvalé Cookies, ktoré po určitú dobu ostávajú na Vašom zariadení.

Cookies môžete kedykoľvek vymazať zo svojho vyhľadávača. Vo vyhľadávači môžete nastaviť, či prijmete Cookies alebo ich deaktivujete úplne, či len v súvislosti s niektorými stránkami. Pre ďalšie informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov prostredníctvom Cookies si pozrite 3.) odsek Politiky Zachovania mlčanlivosti Google Analitics.

Podľa článku č.6 ods. 1) písmeno f)  GDPR naša stránka používa aj denníkové súbory, ktoré ukladajú osobné údaje pri každej príležitosti,  kedy je navštívená stránka. Nosiče s uloženými údajmi obsahujú nasledovné podrobnosti: Po vypršaní 14 dní denníkové súbory bežne odstraňujeme. Inými slovami, každú takúto informáciu nenávratne vymažeme. Toto dočasné ukladanie slúži iba na ochranu našej domovskej stránky voči napadnutiu a zneužitiu. V súvislosti s ukladaním je to náš eminentný záujem. Denníkové súbory nepoužívame pre žiadne iné účely.  

3.Google Analytics

V súlade s článkom č. 6 ods. 1) písmeno f) GDPR používa táto domovská stránka Google Analytics, analytickú službu webovej stránky Google Ireland Limited je spoločnosť organizovaná a existujúca podľa írskeho práva (registračné číslo: 368047) so sídlom v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Google Analytics používa Cookies, ktorými sú textové súbory umiestnené na počítači a ktoré pomáhajú sledovať, akým spôsobom užívatelia používajú webovú stránku. Nie je možné to vylúčiť prostredníctvom Cookies sa informácie súvisiace s používaním webovej stránky dostávajú do servera, zriadeného v USA, ktorý ich ukladá.

Rozhodnutie Európskej komisie (EU) 2016/1250  zo dňa 12. júla 2016 umožňuje odosielanie údajov pochádzajúcich z kontrolných zariadení alebo procesorov pre také spoločnosti, nachádzajúce sa v USA, ktoré sa zaviazali voči Zásadám zachovávania mlčanlivosti EU – US a voči predpísaným a doplňujúcim zásadám samourčenia Ministerstva obchodu US. 74/5000

Spoločnosť Google LLC so sídlom v USA a jej dcérske spoločnosti v úplnom vlastníctve v USA je zaviazaný voči týmto zásadám samourčenia  Ministerstva obchodu US.      V prípade, že na webovej stránke aktivujete anonymitu IP, potom Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v rámci iných krajín pripojených do Európskeho hospodárskeho priestoru, skráti adresu IP ešte pred jej odoslaním do USA. Celá IP adresa sa len vo výnimočných prípadoch dostáva na server zriadený v USA, kde ho skrátia. Na tejto webovej stránke je anonymizovanie IP v aktívnom stave. Google v našom mene používa túto informáciu na analýzu používania webovej stránky, aktivita webovej stránky je zberom údajov a pre nás, ako prevádzkovateľov slúži na zabezpečenie iných služieb súvisiacich s používaním Internetu a webovej stránky. Analýza užívateľských zvyklostí je našim dôležitým záujmom z pohľadu optimalizovania webovej stránky a reklám.    

Vhodným výberom v nastaveniach vyhľadávača je možné zamedziť používaniu Cookies.  Googlu môžeme zamedziť aj spracovanie údajov prostredníctvom Cookies, generované v súvislosti s Vašimi zvyklosťami počas používania webovej stránky (vrátane IP adresy), stiahnutím a inštalovaním plug-inu vyhľadávača https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB, ktorý môžeme nájsť na internete.

Google Analytics môžeme zamedziť zber Vašich údajov aj tým, že nasledujúce tlačidlo vypnete. Na počítač sa dostanú zamietnutia Cookies, čo zabráni zberu Vašich údajov počas vyhľadania webovej stránky.

x
Aktuálny stav: Vaše údaje sú monitorovateľné. Vaše údaje nie sú monitorovateľné.

Nezabúdajte, že v každom vyhľadávači je nutné zvlášť nastaviť Cookies, ak ich chcete úplne vylúčiť, aby ich Google Analytics sledoval. Berme do úvahy aj to, že Vás môžu opäť sledovať v prípade, že zmažete odmietacie Cookies z vyhľadávača alebo stratí platnosť.

Ďalšie informácie o ochrane údajov môžete nájsť na webovej stránke Google https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/.

4. Spracovanie užívateľských údajov integráciou fontov písma

Pre zobrazenie textov na našich stránkach používame riešenia typu písma font.com od spoločnosti Monotype Imaging Holdings Inc. (v ďalšom len: Monotype), fungujúcej v USA.  Je to spoplatnená služba, založená na stránkach navštevovaných užívateľom. Preto je na našich stránkach aktivovaný takzvaný Javascript, ktorý umožňuje, aby Monotype zrátal počet návštev  stránky. V tejto súvislosti sa nespracúvajú žiadne osobné údaje. IP adresa, z ktorej sa uskutočňuje požiadavka na stránku, je uložená v anonymnej forme, t. J. Spracovanie vašich údajov sa vykonáva iba v anonymnej forme, a teda mimo rozsahu pôsobnosti nariadenia o DPH (odôvodnenie 26 GDPR).  

5 .Integrácia videozáznamov z YouTube

Patria medzi ne videá spoločnosti Google Ireland Limited, spoločnosti organizovanej a existujúcej podľa írskeho práva (registračné číslo: 368047) so sídlom v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ktorá prevádzkuje službu YouTube v rámci EHP a Švajčiarska („YouTube“ ) na našich webových stránkach. Keď prehráte takéto video, tak YouTube pošle pre váš prehľadávač cookies (viď: 3. časť Politiky ochrany súkromia), pomocou čoho informuje, že Vás rozpoznal, keď zavítate na YouTube alebo inú stránku, kde sú uložené videá YouTube. Nie je možné vylúčiť, že informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa prenášajú na servery Google v USA a tam sa ukladajú. Cookies môžete kedykoľvek odstrániť z prehľadávača. Spôsob, akým YouTube spravuje vaše údaje nachádzajúce sa na YouTube, sa nachádza na stránke www.youtube.com (externý kontakt na stránku YouTube).

Spoločnosť Google LLC so sídlom v USA a jej dcérske spoločnosti v úplnom vlastníctve USA sú certifikované ako súčasť štítu na ochranu osobných údajov EÚ / USA.  Rozhodnutie Komisie číslo 2016/1250 z 12. júla 2016 umožňuje prenos údajov z kontrolných zariadení a procesorov nachádzajúcich sa v Európskej únii k organizáciám v USA, ktoré sa zaviazali k dodržaniu princípov Dohody medzi EU a US o ochrane súkromia a doplnkových princípov o samourčovaní, predpísaným Ministerstvom obchodu US. Spoločnosť Google je zaviazaná k dodržaniu týchto princípov samo overovania určených Ministerstvom obchodu US.    

6. Spracovanie osobných údajov skontaktovaním nás

Pokiaľ zdieľate s nami osobné údaje, napríklad v emaile alebo pomocou údajov v našom kontaktom formulári, tak tie spracujeme v súlade s článkom č. 6 odsek 1 písmeno f) GDPR  za účelom uskutočnenia opatrení k zmluve alebo pred zmluvou, ktoré vzniknú  v súlade s vašou požiadavkou alebo podľa článku č. 6 odsek 1 písmeno f) na základe nášho legitímneho záujmu vzťahujúceho sa k vašej požiadavke. Vaše údaje spracujeme len pre vami určené ciele. Pokiaľ je z vašej strany stanovená požiadavka, tak to v danom prípade môže znamenať aj ich prenos k niektorej zo sesterských spoločností. Vaše údaje nebudeme používať nad rámec týchto cieľov.

Môžete potvrdiť aj svoje práva uvedené v časti 9. tohto prehlásenia o ochrane súkromia. Vami vybrané zodpovedané alebo zaslané požiadavky, na uskladnenie ktorých nemáme ďalší právny podklad, budú po uplynutí 2 (dvoch) mesiacov  automaticky vymazané. Ďalšie informácie súvisiace s vymazaním sú uvedené aj v časti 12. tohto prehlásenia o ochrane súkromia.

7. Kódovanie

Údaje, uvedené na vašej internetovej stránke, posielame v kódovaní SSL. Našu internetovú stránku a ďalšie systémy ochraňujeme vhodnými technickými a organizačnými prostriedkami pred poruchami, prístupom, úpravami alebo rozširovaním, spôsobenými nepovolanými osobami.

8. Kategórie prijímateľov osobných údajov; posielanie údajov do tretích krajín

Pre chod stránky používame poskytovateľov a pomocných agentov, napríklad správcov siete, agentúry, IT poskytovateľov služieb, ako aj poskytovateľov uvedených v odsekoch 3...6 politiky ochrany súkromia pre zabezpečenie prístupu k vašim osobným údajom. Pokiaľ uvedení poskytovatelia a pomocní agenti budú spracúvať údaje z nášho poverenia, tak budú konať výhradne v súlade s našimi pokynmi - v súlade s tým - budeme s nimi v zmluvnom vzťahu. Vzťahuje sa to aj na tých poskytovateľov služieb, ktorých zákonné sídlo sa nachádza v tretích krajinách (mimo EU alebo EEA).  

9. Vaše práva

Podľa článku č. 15 GDPR - na základe žiadosti - môžete mať nárok na bezodplatný prístup k informáciám, vzťahujúcim sa k vašim osobným údajom, archivovaným o vašej osobe. Máte právo na opravu nesprávnych údajov a v súlade s článkom č. 16 GDPR pozastaviť, alebo zrušiť vaše osobné údaje.  V závislosti na podmienkach ustanovených v článku č. 20 GDPR ste oprávnený prijímať osobné údaje súvisiace s vašou osobou určené pre nás, v štruktúrovanom, všeobecne použiteľnom a čitateľnom formáte, respektíve bez prekážok ich ďalšie postúpenie na iné kontrolne zariadenia. 

Okrem toho, podľa článku č. 21. GDPR ste oprávnený zamietnuť spracovanie vašich osobných údajov súvisiacich s vašou osobou a podľa písmen 1 (e) alebo 1 (f) odseku 1 článku č. 6 GDPR, vrátane profilovania, keď nastanú dôvody, ktoré vyplývajú z vášho aktuálneho stavu. Vaše vyššie uvedené práva budeme zohľadňovať na základe trvania legislatívnych požiadaviek, upravujúcich toto právo.  Pokiaľ osobné údaje budú spracované za cieľom priameho marketingu, vtedy ste oprávnený kedykoľvek odmietnuť spracovanie osobných údajov, vrátane profilovanie až dovtedy, kým podľa článku č. 21 bod 2 GDPR sa vzťahuje na priamy marketing. Vaše žiadosti súvisiace s osobnými údajmi nasmerujte na kontaktné subjekty uvedené na začiatku politiky o ochrane súkromia, alebo v tiráži na našej úvodnej  stránke. Na každý údaj sa vzťahuje právo sťažnosti na dozorný orgán pre prípad porušenia práva.

10. Doba archivácie údajov a ich rutinné zrušenie

Pokiaľ to vyššie nie je uvedené vyslovene inak, osobné údaje spracovávame, respektíve archivujeme len po dobu, nevyhnutnú na splnenie cieľov spracovania alebo dovtedy a v takom rozsahu, dokedy to vyžaduje legislatíva platná pre spracovanie a/ alebo archiváciu údajov. Pokiaľ už netrvá skutkový stav naplnenia cieľov spracovania, keď zákonné požiadavky na archiváciu vypršali, tak údaje vymažeme rutinným spôsobom alebo v súlade s platnou legislatívou obmedzíme ich spracovanie.


© Duna-Dráva Cement Kft., Vác. Všetky práva sú vyhradené.