Pstruša-Kriváň R2

Lokalizácia:

  • kraj: Banskobystrický

  • okres: Detva

  • obec: Vígľaš, Stožok, Detva, Kriváň

Financovanie: fondy EÚ + ŠR

Zmluvný začiatok výstavby: 12/2013
Zmluvné ukončenie výstavby: 12/2015

Podpis zmluvy so zhotoviteľom: 11/2013 
Zhotoviteľ: Strabag, s.r.o., Doprastav, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s. 
Stavebný dozor: Eutech, a.s., ESP Consult, s.r.o, Eurout, Kft.

Ďalšie informácie

Umiestnenie

Kriváň
962 04 Kriváň (Slovensko)
Referencie

R2 Pstruša-Kriváň_01.

R2 Pstruša-Kriváň_02.

R2 Pstruša-Kriváň_03.

R2 Pstruša-Kriváň_04.

Pstruša-Kriváň R2.

R2 Pstruša-Kriváň_06.

R2 Pstruša-Kriváň_07.

R2 Pstruša-Kriváň_08.