DDC odvetvie štrku

Mapa

More info by clicking the pins

Isté obchodné zázemie zo strany DDC umožňuje zabezpečenie stabilnej, rovnomernej a spoľahlivej kvality  pre obchodné odvetvie pri každodennej práci a pri predajných aktivitách. Pri fungovaní, našim základným cieľom je priebežné plnenie kvalitatívnych požiadaviek zákazníka, ako aj efektívne a udržateľne využívanie prírodných zdrojov.

Dokumenty na stiahnutie

Sitový rozbor