Vlastnícka štruktúra

Skupina Duna-Dráva Cement Kft. pozostáva z dvoch v Nemecku sídliacich stavebných spoločností, a to HeidelbergCement AG a SCHWENK Zement KG s vlastníckym pomerom 50-50 percent.

Skupina Heidelberg Materilas je jeden z dominantných výrobcov stavebných materiálov na svete, ktorý sa zaoberá hlavne s ťažbou štrkov, ako aj výrobou a predajom cementu a betónu. S nedávnou uskutočnenou úspešnou integráciou talianského výrobcu cementu Italcementi má teraz spoločnosť HeidelbergCement AG podiel na 5-tich kontinentoch, vo viac ako 50-tich krajinách, na viac ako 3.000 výrobnych miestach, kde zamestnáva približne 51.000 ľudí.
Materskou spoločnosťou Heidelberg Materials zostáva HeidelbergCement AG.

Rodinný podnik SCHWENK Zement KG bol založený v roku 1847 a medzi jeho okruh činností a služieb mimo výroby cementu partí aj výroba iných stavebných materiálov. Prevádzkuje niekoľko cementárni v Nemecku a disponuje odvetvím výroby transportbetónu. Spoločnosť má aktivity aj v Ohorongo Cement s.r.o., ktorý je jediným výrobcom cementu v Namíbií.