Autorské práva

Webové stránky Duna-Dráva Cement Kft. a ich štruktúra je chránená autorským právom.
V každom prípade je potrebný predbežný súhlas Duna-Dráva Cement Kft. na úpravu, použitie a rozmnožovanie na týchto stránkach uverejnených informácií, údajov, textov, obrázkov, grafiky– odhliadnúc od toho, či sa jedná iba o ich časť alebo celé.


© Duna-Dráva Cement Kft., Vác. Všetky práva vyhradené.