Prvý 3D tlačený dom dostal v Nemeckú cenu za inováciu

  • Prvý 3D tlačený dom v Nemecku zvíťazil v kategórii „Budovy a komponenty” 
  • Stavebný materiál pre 3D tlač poskytuje HeidelbergCement 

Prvý obytný dom v Nemecku, ktorý bol vyhotovený 3D tlačou vyhral Nemeckú cenu za inováciu vydávanú Nemeckou radou pre dizajn. Dvojposchodový rodinný dom postavený v meste Beckum v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko s úžitkovou plochou cca. 160 m2 pozostáva z viacvrstvových stien naplnených izolačnou látkou a hotovým betónom.

Po navrhnutí inovatívnej nehnuteľnosti inžinieri a stavbári Mense-Kore ingenieure+architekten tlač realizovali tlačiarňou PERI pre betón, postavenou na stavenisku. Pre tlač používali zmes „i.tech 3D” od HeidelbergCementu. Projekt prebiehal pod dozorom odborníkov z Mníchovskej technickej univerzity a inžinierov Schießl Gehlen Sodeikat. „Touto výrobnou metódou sa dá budova postaviť rýchlejšie, ekologickejšie a udržateľnejšie. Pritom ponúka možnosť vytvoriť životný priestor šitý na mieru,“ odôvodnila porota svoje rozhodnutie. Toto uznanie udeľuje Nemecká rada pre dizajn takým projektom, ktoré svojou originalitou, použiteľnosťou a efektivitou prispievajú k rozvoju odvetvia.

Dr. Jennifer Scheydt, vedúci zodpovedný za plánovanie a inováciu v spoločnosti HeidelbergCement v Nemecku uviedol, že „tlač rodinného domu Beckume znamená míľnik v technológii 3D tlače betónu. Ako silný a inovatívny partner projektu sme pomáhali v tom, aby sme tradičný betón prispôsobili k možnostiam poskytovaným 3D tlačou, a to vo všetkých oblastiach použitia, rozmeroch a tvaroch. Sme presvedčení o tom, že tento nový typ stavebníctva sa v nadchádzajúcich rokoch stane zaužívanou normou.“

Nemecká cena za inováciu uznáva také produkty a riešenia z rôznych odvetví, ktoré sú výnimočné medzi ostatnými nápadmi tým, že sú zamerané na spotrebiteľov a vytvárajú zvýšenú pridanú hodnotu. Porota Nemeckej ceny za inováciu pozostáva z nezávislých interdisciplinárnych odborníkov zastupujúcich priemysel, vedu, inštitúcie a finančný sektor. Prijaté projekty posudzujú na základe úrovne inovácie, výhod poskytovaných užívateľom a nákladovej efektivity. Inovatívna stratégia musí zohľadňovať spoločenskú, ekologickú a ekonomickú udržateľnosť, ako aj použitie energetických a iných zdrojov. V hodnotiacom procese majú rozhodujúci vplyv aj také faktory, ako je miesto a zamestnávateľský potenciál, trvanlivosť, trhová zrelosť, technická kvalita a funkčnosť, ako aj podstatnosť a synergické účinky.

Zoltán Guth

Head of Communications

Communication Department Kőhídpart dűlő 2.
2600 Vác
Hungary

Rozostavaný dom s 3D tlačou.

3D tlačená budova.

3D tlač na betón.

Logo víťaza ceny German Innovation Award 2021.