Nový generálny riaditeľ na čele DDC od januára

János Szarkándi, bývalý generálny riaditeľ spoločnosti DDC, odchádza po viac ako štyroch desaťročiach pôsobenia v spoločnosti v decembri do dôchodku. Jeho nástupcu v osobe Zsolta Szilágyiho zvolilo vedenie skupiny spoločností spolu s vlastníkmi.

Nový riaditeľ je už dlhší čas kľúčovým členom našej spoločnosti, ktorý viac ako dve desaťročia podporuje a pomáha pri činnosti spoločnosti DDC v rôznych oblastiach.

Zsolt Szilágyi v súčasnosti pôsobí ako zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti DDC pre oblasť stavebných materiálov a predaja; od 1. januára 2023 bude pokračovať vo svojej práci v postavení generálneho riaditeľa spoločnosti DDC. Zmena vedenia bude vyvrcholením procesu odovzdania a prebratia žezla.

"Je pre mňa po desaťročiach spolupráce cťou pokračovať v misii, ktorú začal môj predchodca; vnímam to ako prejav uznania za našu spoločnú prácu. Teraz budem viesť celú skupinu spoločností a preberať zodpovednosť za vynikajúci tím, ktorý stojí za DDC. Ďakujem majiteľom, prezidentovi a generálnemu riaditeľovi Jánosovi Szarkándimu a všetkým svojim kolegom za ich podporu a angažovanosť v minulosti i v budúcnosti." - zdôraznil Zsolt Szilágyi.

Zsolt Szilágyi začal svoju kariéru v DDC v roku 1999 ako technický koordinátor. Neskôr pracoval ako manažér investičných projektov, následne pôsobil ako vedúci výroby a riaditeľ závodu v Cementárni Vác. Okrem odbornej technickej kvalifikácie získal aj magisterský titul, ako aj titul Master of Operations Management zo Stanfordovej univerzity.
 

Zoltán Guth

Head of Communications

Communication Department Kőhídpart dűlő 2.
2600 Vác
Maďarsko

Zsolt Szilágyi.

DDC logó.