Svetová rada pre zelené budovy

HeidelbergCement sa ako oficiálny partner pripája k Európskej regionálnej sieti World Green Building Council (Svetová rada pre zelené budovy)

Stavebné materiály vyrábané spoločnosťou HeidelbergCement sú významnou súčasťou udržateľného stavebníctva. V záujme ďalšieho urýchlenia vývoja v tejto oblasti sa spoločnosť HeidelbergCement ako oficiálny partner pripája k Európskej regionálnej sieti (ERN) Svetovej rady pre zelené budovy (World Green Building Council). ERN je európske spoločenstvo pozostávajúce z 23 národných rád pre zelené budovy, z 8 regionálnych partnerov a z vyše 4500 členských firiem. HeidelbergCement sa už niekoľko rokov aktívne podieľa na činnosti viacerých národných rád pre zelené budovy, a tento záväzok chce ako regionálny partner ERN pozdvihnúť na ešte vyššiu úroveň.

 „Ako jedna z vedúcich firiem v stavebníctve sa už dlhšiu dobu angažujeme za udržateľné stavebníctvo.“ – povedal Dr. Dominik von Achten, predseda predstavenstva HeidelbergCement. „Spoločne s Európskou regionálnou sieťou Svetovej rady pre zelené budovy chceme ďalej podporovať udržateľnosť a inováciu v sektore stavebného priemyslu. Vieme tak urýchliť rozvoj smerujúci k stavebníctvu bez emisií uhlíka, a v konečnom dôsledku k európskej spoločnosti bez emisií uhlíka. Udržateľné stavebníctvo nám okrem toho pomáha v dosahovaní našich strednodobých a dlhodobých cieľov v oblasti udržateľnosti, ako sú aj Snahy udržateľnosti 2030“.

Udržateľné stavebníctvo tvorí dôležitú súčasť globálneho úsilia na zníženie emisií. HeidelbergCement je presvedčený o tom, že betón má v sebe potenciál na to, aby sa stal najudržateľnejším stavebným materiálom. Firma sa vyjadrila tak, že do roku 2030 bude vynakladať 80% svojho rozpočtu na výskum na vývoj udržateľných produktov, čo zahŕňa aj betón bez emisií uhlíka, ktorý chce HeidelbergCement vytvoriť najneskôr do roku 2050. Ďalším cieľom spoločnosti HeidelbergCement je, aby do roku 2030 znížil mernú emisiu oxidu uhličitého na tonu cementu o 30% v porovnaní s rokom 1990. Tento cieľ je uznávaný aj ekologickou iniciatívou Science Based Target, a tak je HeidelbergCement prvým výrobcom cementu na svete, ktorý má vedecky dokázateľnú snahu o zníženie CO2. V roku 2019 mala už spoločnosť HeidelbergCement 22%-né zníženie.

O Svetovej rade pre zelené budovy

Svetová rada pre zelené budovy (World Green Building Council – WorldGBC) je globálnou sieťou, ktorá zohráva vedúcu úlohu v tom, aby sa budované prostredie stalo zdravším a udržateľnejším.

Zoltán Guth

Head of Communications

Communication Department Kőhídpart dűlő 2.
2600 Vác
Maďarsko