Ocenenie DDC v kategórii spokojnosti zamestnancov

Spoločnosť Duna-Dráva Cement Kft. sa taktiež zúčastnila - spolu s viacerými domácimi veľkými a malými podnikmi - nedávno skončenej polročnej súťaže o Podnik roka.

V roku 2018 vyhlásili spoločnosti GyártásTrend Magazin (Magazín výrobných trendov) a PPH Media už štvrtú edíciu súťaže o Podnik roka, ktorej sa mohli zúčastniť všetky domáce spoločnosti prevádzkujúce výrobné podniky. V roku 2018 sa do súťaže zapojilo celkovo 63 uchádzačov v 9 rôznych súťažných kategóriach. 

Uchádzači majú za sebou dlhé súťažné obdobie. V prvej časti súťaže, t.j. do konca novembra 2018, predkladali uchádzači v jednotlivých kategóriach súťažné podklady vo forme štatistických výkazov. Odborná porota priniesla svoje rozhodnutie po obhliadke podniku na mieste, spojenej s vnútorným auditom, na základe ktorého bolo určené konečné poradie uchádzačov.

Spoločnosť DDC sa súťaže zúčastnila vo viacerých kategóriach s cieľom, aby odbornej porote prezentovala svoju zanietenosť, opatrenia smerujúce k dosiahnutiu neustáleho vývoja, modernizované úseky výroby, ako aj plnenie záväzkov voči zamestnancom, partnerom a klientom. Skutočnosť, že naša spoločnosť mohla na slávnostnej ceremónii, uskutočnenej na začiatku mája, prevziať prvú cenu v kategórii spokojnosti zamestnancov, považujeme za významné ocenenie a vzácny úspech nášho podniku.

Zoltán Guth

Head of Communications

Communication Department Kőhídpart dűlő 2.
2600 Vác
Maďarsko

Factory of the Year.

Év gyára 2018.