Portlandský Cement EN 197-1 CEM I 52,5 N

Portlandský Cement Typu CEM I 52,5 N je ako stavebný spojovací materiál vhodný  na nasledovné použitie:
 
  • vopred predpäté a dodatočne predpäté betónové konštrukcie
  • prefabrikované železobetónové prvky mostových, halových konštrukcií, teplom zrejúce betóny
  • prefabrikovaná zámková dlažba, betónové debniace tvárnice obrubové kamene, umelé kamene
  • vonkajšie podlahové krytiny vystavené mechanickému zaťaženiu, mrazuvzdorné betóny, betóny odolné voči oderom
  • lepidlá, omietky, malty
  • prefabrikované betónové a železobetónové konštrukcie s veľkou pevnosťou, ako aj monolitové betónové a železobetónové konštrukcie

Ďalšie informácie o presných vlastnostiach, ako aj o oblasti použitia respektíve o návrhoch riešení nájdete v technickom liste!

Späť k cementovým výrobkom