Portlandský Cement EN 197-1 CEM I 52,5 N-SR 0/NA

Vysokopecný Cement Typu CEM I 52,5 N-SR 0/NA odolný voči síranom s nízkym obsahom alkálií je ako stavebný spojovací materiál vhodný na nasledovné účely použitia:
  • betónové, železobetónové konštrukcie odolné voči značne agresívnemu prostrediu síranov, napnuté železobetónové konštrukcie
  • vodotesné betóny, betónové konštrukcie vodných a kanalizačných objektov
  • prefabrikované železobetónové prvky mostných, halových konštrukcií, teplom zrejúce betóny
  • vonkajšie podlahové krytiny vystavené mechanickému zaťaženiu, betóny odolné voči oderom, mrazuvzdorné betóny
  • lepidlá, omietky, malty
  • prefabrikované betónové a železobetónové konštrukcie s veľkou pevnosťou, ako aj monolitové betónové a železobetónové konštrukcie
 

Späť k cementovým výrobkom