Portlandský Troskový Cement EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 N

Portlandský Troskový Cement typu CEM II/A-S 42,5 N je ako stavebný spojovací materiál vhodný na nasledovné použitie:

  • monolitové železobetónové konštrukcie pre hĺbkové a výškové stavebné práce
  • vonkajšie podlahové krytiny vystavené mechanickému zaťaženiu, povrchy ciest, mrazuvzdorné betóny odolné voči oderom
  • betónové, železobetónové konštrukcie odolné voči mierne agresívnemu chemickému prostrediu
  • na zníženie miery salinity: viditeľné povrchy, betónová zámková dlažba, obrubové kamene
  • estrichové betóny, omietky, malty

Ďalšie informácie o presných vlastnostiach, ako aj o oblasti použitia respektíve o návrhoch riešení nájdete v technickom liste!

Späť k cementovým výrobkom