Portlandský Zmesový Cement EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Portlandský Kompozitný Cement Typu CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R je ako stavebný spojovací materiál vhodný na nasledovné použitie:
 
  • monolitové železobetónové konštrukcie pre hĺbkové a výškové stavebné práce
  • betónovanie s „veľkou hmotnosťou”, betónové, železobetónové konštrukcie s veľkým prierezom
  • nosné betónové, železobetónové konštrukcie rodinných domov
  • estrichové betóny, omietky, malty

Ďalšie informácie o presných vlastnostiach, ako aj o oblasti použitia respektíve o návrhoch riešení nájdete v technickom liste!

Späť k cementovým výrobkom