Vysokopecný Cement EN 197-1 CEM III/B 32,5 N-LH/SR

Síranovzdorný Vysokopecný Cement Typu CEM III/B 32,5 N-S(R) je ako stavebný spojovací materiál vhodný na nasledovné účely použitia:

  • betónové, železobetónové konštrukcie odolné voči značne agresívnemu chemickému prostrediu, betón vystavený vplyvom síranov
  • vodotesné betóny, betónové konštrukcie vodostavebných betónov
  • betónovanie „väčšej hmotnosti”, betón s veľkým prierezom, železobetónové konštrukcie
  • výškové- a hĺbkové monolitné železobetónové konštrukcie
  • pohľadové betóny, estetické povrchy

Ďalšie informácie o presných vlastnostiach, ako aj o oblasti použitia respektíve o návrhoch riešení nájdete v technickom liste!

Späť k cementovým výrobkom