Call centrum

Od  01.06.2016. v spoločnosti DDC funguje zákaznícka linka na uľahčenie a urýchlenie riešenia obchodných záležitostí. Nový systém je dostupný na zákazníckej linke +36 27 511 750. Pre DDC je dôležité aby šetril čas svojim partnerom!

Ďalšie informácie môžete získať ohľadne ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na pravej strane v dokumentoch na stiahnutie.

Downloads