Expanzia DDC - akvizícia spoločnosti Readymix Hungária

Ako výsledok niekoľkoročného procesu sa dňa 1. januára 2019 spoločnosť Readymix Hungária Kft. stala súčasťou spoločnosti Duna-Dráva Cement Kft. Cieľom spoločnosti DDC bolo ďalšie posilnenie svojej pozície na trhu, ako aj rozšírenie obchodnej činnosti touto akvizíciou. 

Vyššie uvedeným splynutím sa úsek predaja betónu Spoločnosti zdvojnásobil, kým úsek ťažby a predaja štrku sa taktiež rozšíril o ďalšie bane. Akvizíciou sa spoločnosť DDC - okrem výrazného postavenia na trhu výroby cementu - stala ešte silnejším hráčom v oblasti výroby transportného betónu. Úsek predaja betónu spoločnosti DDC od 1. januára 2019 disponuje celoštátnou sieťou predajní, a svoju činnosť vykonáva už prostredníctvom 51 vlastných, resp. spoluvlastnených podnikov na výrobu betónu. Ako následok tohto procesu sa ponuka spoločnosti rozšírila o ďalšie obchodné oddelenie, zamerané na výrobu betónovej dlažby.

Prevzatím podniku dňa 2. novembra 2017 sa začala spolupráca medzi zamestnancami spomenutých dvoch spoločností, ktorá viedla k spoločnému pôsobeniu na trhu predaja transportného betónu v Budapešti od jari roku 2018. Ďaľším významným míľnikom bola harmonizácia softvérových a hardvérových zariadení používaných v dovtedy právne samostatných dvoch podnikoch, ktorá sa uskutočnila počas júla, resp. augusta 2018.

Akvizícii predchádzala intenzívna činnosť: predstavitelia oboch spoločností významne spolupracovali na príprave splynutia, prevzatí účtovníctva a účtovného systému skupiny Readymix, ako aj určovaní rámca spoločných pracovných povinností.

Zoltán Guth

Head of Communications

Communication Department Kőhídpart dűlő 2.
2600 Vác
Maďarsko

DDC Betonüzem.

Aggregates Business Line.