Alternatív tüzelőanyagok a cementgyártásban

Interjú Bocskay Balázzsal, vállalatunk alternatív energia menedzserével

A cementtermelés költségeinek alakulására az energiaárak változása gyakorolja a legnagyobb hatást. A magas energiaárak és a társadalom fenntarthatóság iránti nagyobb érzékenysége miatt – a nyugat-európai gyakorlatnak megfelelően – az úgynevezett másodlagos tüzelőanyagok egyre nagyobb szerepet kapnak a termelésben. A DDC cementgyáraiban már a ’90-es évek második felétől fokozatosan elkezdődött a tüzelőanyag helyettesítés a klinkerégetésnél és az elmúlt évek beruházásai eredményeként a DDC mindkét gyára akár 100%-ban képes a helyettesítő tüzelőanyagok alkalmazására. A hulladék tüzelőanyagként történő felhasználásáról Bocskay Balázst, a DDC alternatív energia menedzserét kérdeztük.  

Miért előnyösebb a hulladékot elégetni, mint újrahasznosítani?

Ahhoz, hogy egy anyag visszakerülhessen a termelésbe, vagyis újrahasznosításra kerüljön, ugyan olyan tisztának és egyneműnek kell lennie, mint annak az alapanyagnak, amit helyettesít. Hulladékok esetén ezt nagyon nehéz elérni, ezért is van, hogy még a szelektíven gyűjtött hulladéknak is mintegy 20%-a alkalmatlan alapanyagként történő értékesítésre, nem is beszélve a vegyesen gyűjtött háztartási hulladékról. Egy angol tanulmány szerint, ha egy műanyag hulladék kevesebb, mint 70%-ban képes műanyagot kiváltva hasznosulni, akkor a cementipari hasznosítás környezetvédelmi szempontból kedvezőbb, mint az újrafeldolgozás.

Milyen hulladékok kerülhetnek elégetésre?

A klinker csak olyan körülmények között állítható elő, ami garantálja, hogy a kemencébe bekerülő szerves anyagok tökéletesen elégjenek. A bevihető anyagok körét a szervetlen összetevők korlátozzák, hiszen a helyettesítő tüzelőanyagok szervetlen komponensei a klinker részévé válnak. Hulladékgazdálkodási szempontból ez a legkívánatosabb hasznosítási mód (újrafeldolgozás), azonban a cementgyár számára korlátozó tényezőt jelent, hiszen kizárólag kiváló minőségű cementet állíthatunk elő és ezt a tüzelőanyag helyettesítés nem veszélyeztetheti.

Veszélyes hulladékból lehet tüzelőanyag?

Természetesen lehet. Rengeteg olyan hulladék van, ami a szerves komponensek miatt tekintendő veszélyesnek, és abban a formában károsíthatják a környezetet, viszont tüzelőanyagként kiválóan és biztonságosan hasznosíthatók. Például az olaj vagy a benzin a környezetbe kerülve veszélyezteti az élőlényeket, ezért veszélyes hulladéknak minősül, mégis mindannyian havonta megtankoljuk az autónkat. Ugyan így veszélyes hulladék a csávázott vetőmag, ha nem a kertünkben vetjük el, hanem bármi okból hulladékká válik. Persze vannak hulladékok, amelyek ki vannak zárva a cementipari hasznosításból, ilyenek például a mérgező, robbanásveszélyes, vagy radioaktív voltuk miatt veszélyes hulladékok.

Hogyan akadályozzák meg, hogy az égetés során káros anyagok kerüljenek a levegőbe?

Káros anyagok akkor tudnának a levegőbe kerülni, ha az égés nem tökéletes. A cementgyári kemencében a tökéletes égés minden feltétele adott, éghető anyag, megfelelően magas – a vas olvadáspontja feletti – hőmérséklet, oxigén és az erős keveredés, ami egymáshoz szállítja a reakciópartnereket. Az eredmény az, hogy a cementgyári kémény felett csupán kondenzálódó vízgőzt lehet látni a füst helyett. A klinkerégető kemence károsanyag-kibocsátása egyébként független az alkalmazott tüzelőanyag minőségétől, köszönhetően az égés tökéletes voltának. Egyedül a magas hőmérsékletű égés következtében kialakuló nitrogén-oxid kibocsátásban van különbség, ez az alternatív tüzelőanyagok égetése esetén kevesebb, mint a fosszilis tüzelőanyagok esetén.

Mitől függ, hogy egy adott hulladékból lehet-e alternatív tüzelőanyag?

Attól függ, hogy tartalmaz-e olyan anyagot, ami a hasznosítását kizárja. A kiválasztás másik kritériuma pedig, hogy az adott hulladékból a feldolgozást követően megfelelő szemcseméretű, egységes minőségű, jól adagolható anyag alakuljon ki, ami a kemencében elégetve képes a fosszilis tüzelőanyag felhasználásának csökkentésére.

Milyen ellenőrzésen esik át a kemencébe kerülő anyag?

Minden hulladékszállítmányból mintát vesznek kollégáink, a mintát elemzik, meghatározzák az égéshőjét, fűtőértékét, klór és higany tartalmát. Ha mindent megfelelőnek találtak, utána kerülhet a kemencébe a tüzelőanyag.  

Van-e biztonsági vagy egészségügyi kockázata az alternatív tüzelőanyagok használatának?

A tüzelőanyag helyettesítés a környezet, a helyettesítő tüzelőanyagokkal közvetlenül kapcsolatba nem kerülő kollégák számára nem jelent kockázatot. Ezek az anyagok azonban hulladékokból kerülnek kinyerésre, így a velük fizikai kapcsolatba kerülő személyek esetén mindazon egészségügyi kockázatok fennállnak, mint a hulladékokkal dolgozók esetén. Az esetleges fertőzések az alapvető higiéniai szokások (pl. evés előtti kézmosás) betartásával megelőzhetőek, de természetesen az esetleges megbetegedés megelőzése érdekében a helyettesítő tüzelőanyaggal fizikai kapcsolatba kerülő munkatársaink megfelelő védőruhát és védőoltásokat is kapnak.

(Az interjú 2023-ban frissült.)