Beremend és környéke akkor és most

A Baranya vármegyei Beremend község az 1900-as évek elején a bückeburgi Schaumburg-Lippe György herceg dárdai uradalmához tartozott. Az iparosodás csak lassan érte el ezt a vidéket, a környékbeliek jórészt mezőgazdasági munkából éltek, a földbirtokosok elsősorban gazdálkodók, és nem ipari vállalkozók voltak. A mezőgazdasági szempontból sokszínű vidék messze földön híres volt a Villányi-hegység lejtőin termelt boráról.

Abban, hogy az ipar mégis fejlődésnek indulhatott nagy szerepe volt a 18. század végétől fellendülő, és a 20. század elejére állami irányítás alá kerülő, prosperáló mecseki szénbányászatnak. Beremenden csupán a mészüzem és két malom jelezte a korszerű feldolgozóipar jelenlétét a századfordulón. A községben található kiváló minőségű mészkövet régóta bányászták, és főként mészégetésre használták. Schaumburg-Lippe herceg e nyersanyagforrásra alapozva nyitotta meg 1909-ben új, modern mészüzemét, majd egy évvel később cementgyárát. A beruházás gondolata szintén az iparfejlesztési törvénnyel függött össze, amelynek elfogadása után a kormány ipari üzemek létesítésével bízta meg a nagyobb földbirtokosokat. Több megvalósulatlan terv után a térség vasúti közlekedésének kiépítése összekapcsolódott a cementgyár alapításával.

A két világháborút követően az államosított gyár az ötvenes évektől megindult a fejlődés útján. 1972-re felépült Beremend határában az új cementgyárunk. Az iparfejlesztés számos előnnyel járt, hozzájárult a mezőgazdaságból felszabaduló munkaerő foglalkoztatásához és az infrastruktúra fejlődéséhez. Korszerű szociális létesítmények, munkásszálló és lakótelep jött létre vállalatunk jóvoltából Beremenden, ezáltal gyárunk dolgozóinak életkörülményei jelentősen javultak.  Cementgyárunk vonzóvá tette a települést, sok ipari munkás költözött családjával a faluba. A községi sportkör szakosztályaiban folyó sokszínű sporttevékenység és az elért kimagasló eredmények elképzelhetetlenek lettek volna gyárunk anyagi támogatása nélkül.

Társaságunk napjainkban is támogatója Beremendnek és a térségnek, a kulturális-, és sportélet segítése mellett az elmúlt években, évtizedekben indított társadalmi felelősségvállalási programokon keresztül a tehetséggondozásban, illetve a környezeti nevelésben is jelentős szerepet vállalunk. Működésünk során kiemelten fontosnak tartjuk a fenntarthatóságot és a harmóniában való együttélést környezetünkkel. Célunk továbbra is a község és a régió támogatása, a jó szomszédi viszony fenntartása. 

Beremendi életkép a háború után.

Beremendi Cementgyár - korai.

Beremendi emlékmű és templom.

Beremendi templom - képeslap.

Életkép a századfordulón beremendi képeslap.

Lakótelep - Beremend - korabeli fotó.

Korabeli képeslap.

Megbékélés kápolna - a kölcsönös együttműködés szimbóluma.

Schaumburg-Lippe Mészművek.

Új állomás - 60'-as évek.