2. A jelentésről

Korunk cementipara összehasonlíthatatlan a sok évtizeddel ezelőttivel. Ma egyértelműen, őszintén és tettekben mérhetően meghatározó a fenntartható fejlődés elve, amelyet három fő dimenzió – a gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatóság – mentén érvényesítünk tevékenységünk során. Jelentésünk összeállításakor az a cél vezérelt bennünket, hogy ennek a három fő dimenziónak a mentén tett lépéseinket minél érthetőbben és átláthatóbban bemutassuk. A 2018-as évben elért eredményeink és intézkedéseink mellett a jelentésben közvetve megfogalmazunk olyan célokat is, amelyeket a jövőben továbbra is végre kell hajtanunk ahhoz, hogy még fenntarthatóbbá tegyük működésünket.

Bemutatjuk, miként teremtünk összhangot a vállalatcsoport gazdasági működése és környezetünk között, miként ügyelünk erre munkánk minden területén. A jelentésünkben ismertetünk minden olyan területet és tevékenységet, ahol az elmúlt években változtatást vezettünk be egy élhetőbb jövőért. Bemutatjuk, hogy milyen számunkra a fenntartható vállalatról alkotott kép és működési környezete. A termékeinkkel kapcsolatos felelősségvállalásunkról szintén részletesen olvashat kiadványunkban. Kitérünk továbbá olyan gazdasági és szociális témakörökre, illetve fejlesztésekre, amelyek központi szerepet játszanak vállalatunk működésében. Hiszen miközben az időtlen épületek, hidak és utak építéséhez szükséges alapanyagokat, cementet és betont állítjuk elő, nem felejtjük el, hogy milyen fontos környezetünk, értékeink, társadalmunk megóvása a jövő generációinak; a gyermekeinknek és az unokáinknak. Cégünk számára a kiváló minőség és az innováció elengedhetetlen és nélkülözhetetlen, ám e mellett fontosnak tartjuk, hogy folyamatos figyelmet fordítsunk a társadalmilag fontos témákra is. Társadalmi szerepvállalási programjainkban minden évben kollégáink is aktívan részt vesznek, ezzel sajátjukként kezelve vállalatunk céljait és értékeit. Kiemelt felelősségvállalási területeinken – környezeti és társadalmi fenntarthatóság – ebben az évben is tovább folytattuk átfogó, hosszú távú programjaink megvalósítását, illetve nagy figyelmet fordítottunk a stakeholder kapcsolatokra, munkatársainkra, régiós, helyi, társadalmi közösségeinkre, amelyekről a továbbiakban részletesebben is beszámolunk.

Fenntarthatósági jelentésünk elkészítése számunkra fontos csapatmunka, amely egységeink szoros együttműködésével jött létre, így jól tükrözi szervezetünk működését és vállalati kultúráját.