10. Felelősen vásárlóinkért, partnereinkért

Működésünket mindenkor a tisztességes piaci magatartásra vonatkozó alapelvek szerint végezzük. Kiemelten kezeljük partnereink teljes körű tájékoztatását és biztonságát a velünk való együttműködés során, legyen szó adatvédelemről, termékeinkről, vagy az üzemeink területére történő belépéséről. Ezen alapelveink végigkísérik munkafolyamatainkat.

10.1. Biztonság a termelési területekre érkező partnereknek

Kiemelten kezeljük a cementgyáraink, üzemeink területére belépő partnereink, látogatóink biztonságát, illetve egészségük megőrzését a velünk való együttműködés során. Az e célból létrehozott szabályzatainkat előre rendelkezésükre bocsátjuk, amelynek megértését nyilatkozattal igazolják partnereink.

Ügyfeleinket, látogatóinkat az adott telephelyre történő belépéskor teljeskörűen tájékoztatjuk a biztonsági tudnivalókról. A Váci és a Beremendi Cementgyárban erre a célra még oktatófilm is a rendelkezésünkre áll. A cementgyárak, betonüzemek és kavicsbányák esetében zónatérképek, illetve veszélyt és egyéni védőeszköz viselésének kötelezettségét jelző táblák is segítik a látogatókat, tájékoztatva őket a veszélyes területekről (piros zóna), illetve arról, mi a teendőjük a balesetek elkerülése érdekében.

Ezekben a zónákban egyéni védőeszköz-viselési kötelezettség van érvényben, amely védősisakot és láthatósági mellényt, védőszemüveget és zárt cipőt jelent. Ezek korlátozott mennyiségben minden telephelyen elérhetők a látogatók számára.

Szállítóink és egyéb alvállalkozóink részére kidolgoztuk a „Biztonsági tudnivalók gépjárművezetők részére” szabályzatunkat, tartalmát minden üzletágban, valamennyi szerződött gépjárművezető partnerünkkel megismertetjük. A munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok az összes alvállalkozói szállítói szerződés elengedhetetlen mellékletét képezik. A munkavédelmi szabályok betartására a szállítókra is kiterjedő szankciórendszert alkalmazunk valamennyi telephelyünkön.

10.2. Beszédes termékcímkék, a teljes körű tájékoztatásért

Egyre szélesedő cementtermék-palettánk új lehetőségeket teremt az iparágban. Az először 2008-ban, majd pedig 2015-ben ismét megújult csomagolások segítenek eligazodni a különböző terméktípusok között, a zsákokon olvasható információk hatékony segítséget jelentenek a vevők számára.

2015-től váci és beremendi cementtermékeink csomagolásán büszkén tüntetjük fel a Magyar és a Hazai Termék védjegyet. A Duna–Dráva Cement Kft. személyében első alkalommal nyerte el cementgyártó vállalat a rangos Magyar és Hazai Termék védjegyhasználati jogot.

Vevőnkkel folyamatos kapcsolatot ápolunk, minden évben mérjük elégedettségüket, hiszen kíváncsiak vagyunk rá, mit gondolnak termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban. A telefonos vagy online kérdőíves felmérés különböző kulcsteljesítmény-mutatók alapján zajlik, amely során tényszerűen mérjük fel a vevői igényeket. A kapott eredmények függvényében intézkedéseket dolgozunk ki és vezetünk be, többek között termékeink fejlesztése kapcsán. A vevői elégedettség mértéke 1 és 10 között alakulhat, a 2018. évi felmérésünkben ez az érték 9 volt, amelyre nagyon büszkék vagyunk, és azon dolgozunk, hogy semmiképp se csökkenjen ez a szint, hanem inkább tovább növekedjen.

10.3. Hitelesség és transzparencia: felelős marketing

Marketingkommunikációs stratégiánk meghatározó eleme, hogy a vállalatunkról és termékeinkről a valós információkat minden érintett számára közérthetően eljuttassuk, és tevékenységünk átlátható legyen a nagyközönség számára. Hiszünk az őszinteségben és abban, hogy a megfelelő információk eljuttatásával felelős döntéshozáshoz segítjük partnereinket.

Termékeink a 2015-ben megújult zsákdizájn segítségével még pontosabb információkat adnak az adott terméktípussal kapcsolatos kezelési és felhasználási tudnivalókról. Emellett számos további ponton teremtünk kapcsolatot a stakeholderekkel, minden fronton törekszünk a párbeszéd kialakítására, figyelembe vesszük a fogyasztói visszajelzéseket.

A termékeinket vásárlókkal a viszonteladói partnerhálózatunkkal közösen – az ő csatornáikat is igénybe véve – kommunikálunk. Online lehetőségeiket használva weboldalaikon, közösségimédia-felületeiken jelenünk meg, emellett a telephelyeiken, a *POS-anyagaikban, molinóikon, kiadványaikban, plakátjaikon, eladástéri eszközeiken is – így gondoskodva a megfelelő tájékoztatásról.

Természetesen saját csatornáinkon, e-mailen, a weboldalunkon, a DDC online cementrendelési platformján (ORP), a közösségimédia-felületeken (Facebook, YouTube, LinkedIn) és a nyomtatott kiadványokon keresztül is tájékoztatjuk partnereinket, valamint rendezvényeink (partnertalálkozók, gyárlátogatások) is kiváló lehetőséget kínálnak erre.

Tevékenységünket a fogyasztóvédelemre és a tisztességes piaci magatartásra vonatkozóan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően több hatóság felügyeli. Ilyen felügyeleti szerv például a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vagy a Gazdasági Versenyhivatal.

10.4. Ezt jelenti nálunk az adatvédelem

Nemcsak a kommunikáció és a marketing területét, hanem vállalatunk egészét tekintve is kiemelten kezeljük a hatályos adatvédelmi jogszabályok, előírások maradéktalan betartását, számos ponton szabályozzuk tevékenységünket annak érdekében, hogy az általunk tárolt és kezelt adatok biztonságban legyenek. Társaságunknál megbízott adatvédelmi felelős látja el az ezzel kapcsolatos feladatokat.
A GDPR hatálybalépése előtt munkavállalóink a részükre átadott Munkavállalói tájékoztatóból szerezhettek információt a munkáltató általi személyes adatkezelésről, valamint adatvédelmi oktatásban is részesültek. Az oktatásokat minden évben megismételjük az elmúlt év tapasztalatait összegezve és az új hatósági állásfoglalásokat figyelembe véve. Társaságunk minden adatkezeléssel érintett osztályára kiterjedő Adatvédelmi Szabályzattal rendelkezik, mely adatbiztonsági rendelkezéseket is tartalmaz. A rendelésleadásnál használt hangrögzítők és a gyárak területén üzemelő kamerák működését az Adatvédelmi Szabályzat melléklete tartalmazza. Az Adatvédelmi Szabályzat készítésével egyidejűleg a Társaság belső okiratait és a harmadik féllel kötött szerződéseit a GDPR szabályainak megfelelően módosította az elmúlt évben. A Társaság rendelkezik Adatkezelési Tájékoztatóval, mely harmadik személyek (különösen, de nem kizárólag a szerződéses partnerek, álláspályázatra jelentkezők, promócióban / nyílt napon részt vevő személyek, ösztöndíjas tanulók… stb.) adatainak kezeléséről és az ehhez kapcsolódó érintetti jogokról, jogorvoslati lehetőségekről rendelkezik. Az Adatkezelési Tájékoztató a Társaság honlapján megtalálható.