6. Gazdasági körkép

Egy gyorsan változó környezetben elengedhetetlenül fontos, hogy egy vállalat rugalmasan tudjon reagálni a gazdasági változásokra, a piaci eseményekre. A Duna–Dráva Cement Kft. a szolgáltatások magas minőségének, a korszerű, környezettudatos és innovatív gyártási technológiának, körültekintő gazdálkodásának köszönhetően sikeresen vészelte át a legutóbbi válságot. Szakmailag kiválóan felkészült munkatársaival továbbra is az európai gyártás élvonalát képviseli, törekvése, hogy erre alapozva a jövőben is megőrizze magyarországi vezető szerepét.

6.1.1 Felszálló ágon az építőipar
Fordulat 2013-tól

A 2013-as enyhülés után 2014-ben újra fellendült az ipar, további 5%-kal nőtt az építőipari piac. A Központi Statisztikai Hivatal a fellendülést még magasabbra, 14%-ra becsüli. Noha a növekedés meghatározó mozgatórugói még mindig az infrastruktúra-projektek, fejlődést észlelhettünk a lakossági és kereskedelmi szektorban is. 2014-ben rekordmennyiségű EU-forrás állt rendelkezésre, ami hatással volt a cement- és készbeton felhasználásra.

Az építőipari piac 2015-ben is meggyőző növekedést mutatott, a magas- és mélyépítést erős növekedés jellemezte, amihez a lakossági és vállalati szektor enyhe többlete társult. A készbeton és az adalékanyagok piacai alapvetően stagnáltak.

2016 az építőipari piac számára egy nehéz év volt, közel 19%-os (18,8%) csökkenéssel (KSH 2016). Míg a lakossági és a vállalati szektor jól teljesített, a magas- és mélyépítési munkák 3,5%-os csökkenést mutattak. Az előző év mérsékelt növekedése után a 2016-os évben a cementigény terén mindössze 6%-os növekedés volt tapasztalható. Az építőanyag-gyártók továbbra is nagy konkurenciával néztek szembe az építőipari piacon a nagymértékű többletkapacitás miatt.

Gyorsuló fellendülés, ellentmondásokkal

2017 az építőipari piac számára azonban már egy erős év volt, 25,5%-os növekedéssel (A Központi Statisztikai Hivatal (2017) adatai szerint 29,7%-os volt a növekedés), ami a gyártóipar nagyobb volumen termeléséből, a lakossági fogyasztás további növekedéséből és az infrastruktúra-projektekből adódott. Az előző évi növekedés után a 2017-es év további emelkedést mutatott a hazai cementigény, a készbeton és az adalékanyagok piacán.

2018 az iparág és általánosságban a magyarországi építőipar szempontjából hasonlóan erős év volt, mint 2017.
A növekedés elsődleges mozgatói továbbra is a magyar állam és az Európai Unió közös finanszírozásával megvalósuló állami beruházások és fejlesztések voltak. A cement- és betonpiacon 2017-hez képest mennyiségi növekedés volt tapasztalható az év első 9 hónapjában. Az állam által korábban bevezetett ösztönzők (CSOK, kedvezményes áfa az új lakásokra) éreztették hatásukat a szektorban. A kereslet megugrása következtében bizonyos építőanyagok tekintetében egyre hosszabb várólistákkal kellett számolni. További kihívást jelent (jelenleg is) a szektor számára a megfelelő munkaerő hiánya is, amely sok esetben hátráltatja a már folyamatban lévő beruházások határidőre történő befejezését.

6.1.2 A DDC gazdasági teljesítménye

Az utóbbi években jelentős mértékben megnőtt piacon a DDC két hazai cementgyárával az ország cementigényének közel 40%-át adta 2018-ban. Ugyanakkor kapacitáskihasználtsága még így is jelentősen elmarad a 2005–2008-as értékektől.

A 10 évvel ezelőtti gazdasági válság hatása világszinten legelőször az építőanyag-ipari és az építőipari szektorban mutatkozott meg. Jól látszott ez a DDC teljesítményén is: 2009-ben 20%-kal kevesebb cementet értékesítettünk, mint az előző évben és feleakkora adózott eredményt értünk el. 2010-ben megismétlődött ez a tendencia, ami jelentős hatással volt a vállalat működésére. A helyzetet az a magyarországi sajátosság is tetézte, amely az EU-finanszírozású projektek magas arányából adódott. A magyar kormány erőteljesen épít az EU-finanszírozású projektekre, gyakorlatilag ezek mozgatják az építőipari teljesítményt, ami hat az építőanyag-ipari igényekre is. A válság éveiben drámai módon esett vissza a kapacitás- kihasználtságunk. Volt olyan év, amikor 50% alá esett, nem érte el a 2008-as érték felét sem.

2018-ra – a kedvező makrogazdasági folyamatokkal összhangban – stabilan elértük azt a szintet, amely megnyugtatóan jövedelmező működést biztosít, és 2019-re is töretlennek látszik ez a tendencia.

6.1.3 Sokoldalúság a tevékenységünkben - üzleti egységeink

Termékeink, illetve műszaki tanácsadási szolgáltatásunk magas minőségével, korszerű, környezettudatos és innovatív gyártási technológiáinkkal az európai gyártás élvonalát képviseljük.

Cementgyártás

A modern cement tulajdonságait befolyásoló kiegészítő anyagok alkalmazása a gyártás során elkerülhetetlen.
A pernye, a salak vagy a mészkőliszt adalékanyagot tartalmazó cementtípusok teljesítik a legkülönfélébb beruházások követelményeit.

Jelenleg két hazai cementgyárban, Dél-Dunántúlon Beremenden, és Pest megyében Vácott, összesen 11 típusú cementet állítunk elő. Ezek a termékek eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek, szinte minden építési és alapanyagigényt kielégítenek folyamatos minőséget garantálva vevőink felé, ami egy-egy beruházás, építőanyag stb. során kulcskérdés. A modern cementtípusokkal látványos betonépítmények hozhatók létre. Termékeink felhasználásával készült többek között a Művészetek Palotája, a Kőröshegyi-völgyhíd, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér bővítése, de Gül baba türbéjének felújítása is. Az ismertebb projektek mellett sok ezernyi otthon is a mi termékeinkből épült, vagy éppen újult meg.

Betongyártás

A beton, az abból elképzelt kötetlen formavilág a maga egyszerűségével és az építészek által kedvelt plasztikusságával, mindig is népszerű építőanyag volt.

Betonüzletágunk a vállalat transzportbetongyártó egységeként több ezer(!) receptúra alapján széles termékpalettát kínálva, az elvárható legmagasabb színvonalon szolgálja ki vevőit, legyen szó az ország bármely pontjáról. A szokványos, illetve különleges, például szulfátálló, vízzáró vagy éppen kopásálló betontípusokat modern, a kor kihívásainak teljes mértékben megfelelő betonüzemekben, a legkorszerűbb vezérlési technika használata mellett állítjuk elő – garantált minőséggel. Munkatársainkat az új technológiák megismertetésével minden évben folyamatosan képezzük.

Felkészült régiós vezetőink, értékesítőink mellett alkalmazástechnológiai tanácsadók is segítik partnereinket a céljaikhoz és lehetőségeikhez leginkább illeszkedő alapanyagok kiválasztásában.

Folyamatosan fejlesztjük magunkat, keresve az optimális megoldást a tervezési, gyártási, logisztikai oldalról. Eredményeinket elemezzük, és ez alapján tökéletesítjük, finomítjuk termelési folyamatainkat, illetve gazdaságos ellátási, szállítási feladatainkat.

A fenntarthatóság jegyében útburkolat-építési terméket fejlesztünk azzal a céllal, hogy tartósabb burkolatok épülhessenek hazánkban. Az építési mód alapján hengerelt betonburkolatnak nevezett burkolattípus alkalmas utak, kerékpárutak, ipari területek, mezőgazdasági utak stb. burkolatainak kialakítására. Az elmúlt években már sikeresen közreműködtünk néhány projekt megvalósításában. Ezzel a technológiával épült már kerékpárút és mezőgazdasági terület komplett úthálózata is. A röviden csak HBB-re keresztelt pályaszerkezeti felső réteg tervezéséről és építéséről hamarosan Útügyi Műszaki Előírást adnak ki, megkönnyítve annak alkalmazását, terjedését. Termékünkhöz szakmai támogatást kínálunk.

Kavicsbányászat

Kavicsüzletágunk korunk kihívásainak maximális mértékben megfelelő bányáiban és telephelyein, a legkorszerűbb munkagépekkel, az elérhető legjobb technológiával végzi a kavics kitermelését, illetve feldolgozását. Minőség biztosítási tevékenységünk részeként az üzletágon belül még 2002-ben került kiépítésre az ISO 9001:2000 nemzetközi szabvány szerinti minőségirányítási rendszer, majd 2011-ben az ISO 14001 környezetirányítási rendszer, amelyek a vállalat irányításának szerves részét képezik.
A DDC által jelenleg üzemeltetett öt kavicsbányával a betonüzemek, aszfaltüzemek, térkőgyárak, valamint a lakosság részére biztosítunk alapanyagot.

Térkőgyártás

A térkő beton alapanyagú, kültéri alkalmazhatóságú burkolóanyag. A DDC tevékenységi köre az elmúlt évek akvizíciós folyamatainak eredményeként ezzel az új üzleti egységgel bővült. Az „A Beton-Viacolor Térkő Zrt.” a térkőgyártás területén szerzett több mint negyed évszázados tapasztalattal, négy üzemében – folyamatosan követve a legújabb építészeti trendeket – alkotja meg egyedi, kiváló minőségű termékekből álló kínálatát. Három termékkategóriába sorolható, összesen több mint 300-féle térkővel rendelkezik. A gyártás zárt üzemi körülmények között, gépesítve, emberi segéderővel történik. Maga a tevékenység alapvetően három fő munkafolyamatra osztható: betonkeverésre, préselésre és hőérlelésre.
 

6.2 Vezető építőanyag-ipari szereplőként a hazai piacon
Társaságunk a hazai építőanyag-piac meghatározó szereplője a 2000-es évek elejétől.

A 2009-es válságot megelőző években született döntés a Beremendi Cementgyár kemencevonalának megújításáról. A későbbieket figyelembe véve, előremutató lépésnek bizonyult, hogy a válság kitörése mellett is az eredeti tervekkel összhangban fejeztük be a projektet 2009-ben. A sokkal jobb környezeti mutatók mellett ennek eredménye a lényegesen alacsonyabb költség szinten előállítható kiváló minőségű klinkercement. Ez utóbbi – kiegészítve egyéb költségcsökkentő intézkedésekkel – tette lehetővé, hogy a következő években törlesztettük a tetemes beruházási hitelállományunkat.

Nem meglepő tehát, hogy a beremendi beruházás jó példának bizonyult, 2015-re a tulajdonosok elérkezettnek látták az időt arra, hogy Vácott is elindítható legyen egy hasonló célokat kitűző kemencemodernizáció. A 2018-ban üzembe helyezett berendezéssel tovább tudtuk csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok felhasználását – aminek nemcsak kedvező környezetvédelmi, hanem gazdasági hatásai is vannak –, továbbá jelentősen javultak a környezeti mutatók is, ami a jövőért vállalt tudatos cselekvésként egybecseng a szabályozók, törvényhozók által kívánatosnak tartott irányokkal is.

Az éveken át tartó visszafogott beruházási időszakot követően 2015-ben komoly lépésekről született döntés: a már említett váci modernizáció mellett elindult a Readymix Hungária Kft. felvásárlása, és új lendületet kaptak egyéb beruházásaink is. Ez a lendület pedig azóta is tart. A Readymix Hungária átvételét követően sor került a berendezések integrálására, 2018 tavaszán átadtuk a váci modernizációs (környezetvédelmi) beruházásunkat. A folytatás pedig a következő szakasz megvalósítása, amelyet 2020-ban tervezünk üzembe helyezni, tovább növelve például a tüzelőanyag-helyettesítési arányt az alternatív tüzelőanyagok javára.

Jelentős szakmai befektetésnek számít (globális szinten is) a Readymix Hungária Kft. felvásárlása. Amellett, hogy a legnagyobb cementgyártók és a legnagyobb piaci részesedéssel bíró cementértékesítők vagyunk Magyar országon, a transzportbetongyártók között is országos hálózattal rendelkezünk. Középtávú ambíciónk szerint piacvezető szerepre törekszünk ebben az üzletágban is. Ez nemcsak azért fontos, mert a cement legfontosabb felhasználási területe a betongyártás, hanem azért is, mert az országos lefedettség révén meg tudjuk ismerni, ki tudjuk szolgálni a teljes piacot. Kavicsüzletágunk nem meghatározó piaci szereplő. Célunk, hogy a rendelkezésünkre álló nyersanyagforrásainkkal a lehető legnagyobb mértékben támogassuk a transzportbetongyártásunkat. 

6.3 Tisztán és átláthatóan

Törekszünk arra, hogy jó „állampolgárként” törvénytisztelő és szabálykövető, iparági szinten is példamutató magatartást tanúsítsunk a hétköznapi működésben is. Ez nemcsak az adózási tevékenységünkre, a költségvetési kapcsolatainkra, hanem mindenfajta munkavédelemmel, egészségvédelemmel kapcsolatos szabályra, valamint a szponzorációkra és a környezetünk támogatására is vonatkozik. A DDC és tagvállalatai meghatározó résztvevői a helyi és az országos gazdaságnak. Büszkék vagyunk rá, hogy hazai nagyvállalatként – szakmai befektetőink bizalmát élvezve – erősítjük a magyar nemzetgazdaságot Beremenden több mint száz éve, Vácott több mint fél évszázada. Mára a legkorszerűbb technológiával, munkatársainknak versenyképes jövedelmet biztosítva tevékenykedünk.

Piacvezető pozíciónk hosszú és kemény munka eredménye, amit meg kívánunk őrizni a jövőben is.