7. Környezeti felelősségünk

Megőrizzük a következő generációnak a fejlődés lehetőségét, az üzemelés során figyelembe vesszük a környezeti szempontokat, a természeti értékek védelmét.

7.1. A biodiverzitás megőrzése
A biodiverzitás megőrzése

A cementgyártás, hasonlóan más nehézipari tevékenységekhez, jelentős kölcsönhatásban áll az őt körülvevő környezettel, ezért működésének alapja a természet értékeinek megóvása és a fenntartható fejlődés biztosítása hosszú távon.
A HeidelbergCement Group nemzetközi környezetvédelmi stratégiájához illeszkedően célul tűzte ki a természeti és az épített környezet, valamint az ökológiai rendszerek környezeti terheléseinek jelentős mérséklését, a környezet sérülésének megelőzését és a rekultivációt. A szakmai felkészültség, valamint az elérhető legjobb technológia (BAT) alkalmazása biztosítja, hogy a gyáraink a jogszabályoknak megfelelően és a jogszabályok által előírt határ értékeket betartva működnek. A gyártási módszerek környezettudatos kialakítása során előtérbe helyezzük az energiatakarékosságot, a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentését, a hulladékokból nyert másodlagos alap- és tüzelőanyagok alkalmazását.

Folyamatos rekultiváció a természetvédelem jegyében

A bányaművelés a cementgyártás elengedhetetlen része, ideiglenesen befolyásolja a táj és az élővilág közötti egyensúlyt. Hogy ez az egyensúly újra létrejöjjön, vállalatunk éves szinten tízmilliós nagyságrendben költ a bányaművelésből kivont területek rekultivációjára. Az érintett területeket természetes növényzetükkel telepítjük be, és a fenntarthatóság elvével összhangban bányáink környezetében a biológiai sokféleség megőrzésére törekszünk. A beremendi térségben eddig összesen 20 hektárnyi, míg a váci bányában 65 hektárnyi területet rekultiváltunk. A csereerdősítést is érdemes megemlíteni. Azaz ha a bányaterület bővülése erdőirtással jár, akkor ugyanannyi fát valahol máshol elültetünk. Nem a rekultiváció részeként.

Talaj-, víz- és zajvédelem

A talaj, illetve a víz védelmét együttesen kezeli a DDC. Megfelelő vízzáró padozattal és csapadékvízelvezetéssel ellátott hulladéktárolókat tartunk fenn, ahol szükséges, ott további víztisztító műtárgyak gondoskodnak arról, hogy a gyárakat ne hagyhassa el szennyezett víz. Az elfolyó víz, valamint a talajvíz minőségét időszakosan ellenőrizzük. Az elmúlt évek során a Váci és a Beremendi Cementgyárban korszerű beruházásokkal a gyárak elszigeteltségéből is adódó minimális zajhatást tovább sikerült csökkenteni.

A helyi természeti értékek megóvása

A Duna–Dráva Cement Kft. sejcei, beremendi és nagyharsányi bányáiban található barlangok mindegyike védett. (Minden barlang törvény erejétől fogva az.) Ezek közelében különleges intézkedések betartásával gondoskodunk a természeti értékek megóvásáról.

A legkisebbek védelmében

Évről évre rekordszámú gyurgyalagpár költ (2018-ban 70 pár) a Beremendi Bányában. A DDC különös gondot fordít a veszélyeztett madárfajok védelmére, ezért azokon a területeken, ahol a gyurgyalagokat zavarnánk, nem végzünk bányászati tevékenységet. A vállalat büszke tulajdonosa a "Madárbarát munkahely" címnek.

7.2. Környezeti és működési tudatosság
Cementipari hightech beruházás a Váci Gyárban Környezetvédelmi modernizáció 2016–2018

Közel 7 milliárd forintos modernizációt hajtottunk végre 2016 és 2018 között a Váci Gyárban, amellyel újabb lépést tettünk a környezet védelméért, a korábban is alacsony szintű porkibocsátásunk további csökkentésével. Ezentúl is fontosnak tartjuk, hogy segítsük az itt élőket azáltal, hogy megbízható és stabil munkáltatóként legyünk jelen a térségben. Növeltük üzembiztonságunkat, így továbbra is fenntarthatóan végezhetjük tevékenységünket. Büszkék vagyunk rá, hogy mindkét cementgyárunk az elérhető legmodernebb, európai színvonalú technológiával, a környezet védelmét maximálisan figyelembe véve működik, és a jövőbeli legszigorúbb környezetvédelmi szabályozásoknak, kibocsátási elvárásoknak is meg fogunk felelni.

A környezetvédelmi beruházás során kicseréltük a korábban – áramkimaradás esetén – kiporzásokat okozó elektrofiltert egy új, zsákos filterre, amely a manapság elérhető legjobb technológiai megoldást biztosítja. Az új, zsákos szűrőnek köszönhetően még tovább minimalizálódik porkibocsátásunk. A technológiát Beremendi Gyárunkban már 2009 óta használjuk, az ott szerzett tapasztalatainkon alapult a váci modernizáció. A bypass rendszer kiépítésével csökkentettük a fosszilis energiahordozók felhasználását. Helyette az alternatív, környezetkímélő tüzelőanyagok arányát növeljük. (Ilyen például a biomassza vagy például az anyagában már nem hasznosítható, energiatartalmú veszélyes hulladék, ami viszont tüzelőanyagként kiválóan és biztonságosan hasznosítható.)

Eddig is folyamatosan fejlesztettük és modernizáltuk az üzemeinket, ugyanakkor – ahogy eddig sem tettük – a továbbiakban sem elégszünk meg ennyivel. Mindig az elérhető leginkább környezetbarát, innovatív technológiát keressük és alkalmazzuk.

7.3. Minimalizált kibocsátások
A direkt üvegházhatások mérése

A DDC-nél az indirekt üvegházhatásokkal kapcsolatos kibocsátásokra nincs nyomon követési rendszerünk, a direkt üvegházhatásokat érintően azonban számos értékre kiterjedő monitoringrendszert működtetünk.

A cementgyártásra jellemző a folyamatos üzem, a piaci igénytől függően azonban a berendezések működhetnek szakaszosan is. A cementgyárban előállított klinker gyártásakor a szükséges hőenergiát fosszilis, vegyes és biomassza tüzelőanyagok égetésével biztosítjuk. Egy cementgyár esetében a tüzelőberendezések működése adja a létesítmény összes kibocsátását, amelyet a nyomon követési tervben meghatározott módszerekkel kimutatunk.
A nyomon követés kiterjed:
•    a nyersanyagokban található mészkő kalcinálására,
•    a forgókemence hagyományos fosszilis tüzelőanyagainak,
•    a forgókemence alternatív tüzelőanyagainak,
•    a forgókemence biomassza tüzelőanyagainak,
•    a füstgázgenerátor-földgáz tüzelőanyag felhasználására.

Irányelvek gyűrűjében; folyamatos monitoring

Cementgyártási tevékenységünket a magyarországi jogszabályokon és az európai uniós direktívákon alapuló, a gyárakra vonatkozó egységes környezethasználati engedélyben (EKHE) megfogalmazott előírások figyelembevételével végezzük. Fontos kiemelni az elérhető legjobb technikáknak való megfelelés biztosítását (BAT)* is, amely kibocsátási normákat határoz meg a cementgyártásra vonatkozóan.

*BAT = Best Available Technology = elérhető legjobb technológia

Tagságunk a Kibocsátás Kereskedelmi Rendszerben

A Beremendi Gyár üvegházhatásúgáz-kibocsátási kvótája 2017-ben 513 790, a tényleges kibocsátási érték pedig 363 206 tonna CO2/év. A Váci Gyár üvegházhatásúgáz-kibocsátási kvótája 2017-ben 539 915, a tényleges kibocsátási érték pedig 460 229 tonna CO2/év. Mindkét gyárban mutatkozik kvóta megtakarítás, azaz az előirányzott CO2- mennyiségnél kisebb kibocsátás.

Az elektrofiltertől a zsákos porszűrő-rendszerig

A Beremendi Gyár modernizációja során a korábban alkalmazott elektrosztatikus porleválasztó berendezést 2009-ben az elérhető legjobb technikának megfelelő zsákos porleválasztóra cseréltük, ennek köszönhetően a korábban jellemző 10-20 mg/Nm3 kibocsátási érték 1-2 mg/Nm3-re csökkent. A Váci Gyárban ugyanezt a fejlesztést 2018-ban végeztük el, amelynek eredményeként a 16 mg/Nm3 kibocsátási érték 1-2 mg/Nm3-re csökkent.

Emissziómérés: fókuszban az átláthatóság

Gyáranként a klinker gyártó kemencékhez tartozó forrásokon folyamatosan mért légszennyezőanyag-komponensek napi és éves átlagértékeit a vállalat honlapján tesszük közzé.

7.4. A tudatosság az alapoknál kezdődik: alapanyag-felhasználás
Alternatív nyersanyagok

A cementgyártás alapanyagai a földkéregben legnagyobb mennyiségben előforduló vegyületek. Mivel a cement tulajdonságai szempontjából a kémiai összetétel a meghatározó és nem az alapanyagok eredete, így a termék egyenletes minőségének megőrzése mellett mód van arra, hogy a természetes nyers- és tüzelőanyagokat más iparágak melléktermékei vagy megfelelően előkészített hulladékai, azaz az alternatív, vagy másodlagos alap- és tüzelőanyagok helyettesítsék a termelési folyamatban.
A cement, a klinker és a kötésszabályzó gipsz mellett, ún. hidraulikus kiegészítő anyagokat és különböző mennyiségben mészkövet is tartalmazhat. E kiegészítő anyagok arányának növelésével csökkenthető a cementek klinkertartalma, így az egységnyi cement termelésekor kibocsátott szén-dioxid mennyisége is. Hidraulikus kiegészítő anyagként alkalmazható a granulált kohósalak, az erőművi pernye, vagy a természetes eredetű puccolánok.

Legnagyobb arányban használt alternatív nyersanyagok
REA-gipsz

A hőerőművek füstgázmosó berendezéseiből kikerülő melléktermék, mesterséges gipsz. Hasznosítása során kötésszabályzó anyagként használhatja a cementipar.

Kohósalak

Az acélkohó és vaskohók nagyolvasztójában keletkezik.

Pernye

A hőerőművekben a szénportüzelés során filterekben leválasztott finom por, ami a klinkerrel együtt részt vesz a cement megszilárdulásában.

A kiegészítő anyagot tartalmazó cementtípusok lehetőséget nyújtanak a különböző épületek kivitelezése során felmerülő sajátos igények kielégítésére.

Az alternatív nyers- és tüzelőanyagok hasznosítása

A cementiparban az elmúlt évtizedekben végbement változások fő hajtóereje a környezetvédelem és a költséghatékonyság. Az alternatív nyers- és tüzelőanyagok folyamatba illesztése révén csökkenthető a természeti kincsek kitermelésének üteme, sőt ez a technológia megoldást jelenthet az ipari üzemek hulladékelhelyezési gondjaira is. Ezt nevezik a környezetvédelemben „win-win” típusú megoldásnak.

Hulladék mint energiaforrás

Minden, ami helyettesítheti a fosszilis energiahordozókat, vagy ami energiát takarít meg, a fenntarthatóságot segíti. Ide sorolható a hulladékok fűtőanyagként való elégetése is. A fosszilis energiaforrások megkímélése mellett elkerülhető általa a hulladéklerakáskor keletkező, a széndioxidnál sokkal inkább üvegházhatású metánt tartalmazó depóniagáz létrejötte. A cementgyárak teljes mértékben hasznosítják a hulladékot, a szerves komponenseket energiahordozóként, a szervetleneket pedig alapanyagként.

Alternatív tüzelőanyagok

A Váci és a Beremendi Cementgyárban a fosszilis tüzelőanyagok mellett előkezelt alternatív tüzelőanyagokat használnak, amelyek kimondottan a cementgyári tüzelésre alkalmas formában kerülnek a technológiai folyamatba. A cementgyártók ugyanis az alternatív tüzelőanyagok hasznosításával a hagyományos tüzelőanyagok használatához képest szigorúbb szennyezőanyag-kibocsátási határértékek betartását vállalják. A füstgáztisztító rendszernek köszönhetően a szennyezőanyag-kibocsátás mértéke határérték alatti. Az együttégetés magas szintű műszaki megoldásai biztosítják, hogy ne változzon a cement, illetve a belőle készült beton minősége és javuljon a környezeti teljesítmény.

7.5. Takarékos energia- és vízfelhasználás

A cementipar egy nagyon energiaigényes iparág, éppen ezért törekszünk ezek minimalizálására – az adott időszakban elérhető legkorszerűbb technológiák beépítése mellett minden lehetséges területen.
Alapvető értékeink közé tartozik a felelős működés, ezért mind a gyártás, mind az irodaépületeink kapcsán törekszünk az energiafelhasználás csökkentésére.
Folyamatosan optimalizáljuk a klinkergyártás hőfelhasználását, valamint a gyár teljes területén a villamosenergia-felhasználást is. Kiemelten figyelünk a magas villamosenergia-felhasználással előállítható sűrített levegő alkalmazására is. A közeljövőben tervezzük épületeink hőszigetelését, illetve fűtésrendszereik modernizálását. Az elmúlt években Cement-, Beton- és Kavicsüzletágunkban is megkezdtük a technológia, illetve az iroda- és egyéb épületek világításának korszerűsítését, energiatakarékos, LED-es izzók használatával. A szemléletváltás és az eddig bevezetett intézkedések hatékonyságát a számok is jól visszaigazolják: a Váci Gyárunkban és a bányában 10 év alatt a harmadára csökkent a vízfelhasználás. A takarékosság jegyében számos tevékenységünket az újrafelhasználás jellemzi; a kompresszorok hulladékhőjét karbamid-oldat készítéséhez használjuk fel. A villamosenergia-felhasználás minimalizálása jegyében a kemence-gázhűtőtorony lágyított hűtővizét részlegesen kezeletlen vízzel váltjuk ki. A környezettudatosság jegyében saját szennyvízátemelőt működtetünk a gyárakban.

7.6. Hulladékkezelés

A cementgyártás technológiája gyakorlatilag hulladékmentes, a minimálisan keletkező hulladék a kiszolgáló és járulékos tevékenységekből származik. A cementgyáraink inkább hulladékhasznosítóként működnek, túlnyomórészt a beszállított másodlagos tüzelőanyagokkal kapcsolatos feladatokat végeznek. Az irodáinkban keletkező hulladék hasznosítása érdekében a váci irodaházban 2016-ban bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést. Eszerint külön edénybe kerülnek a papír-, illetve a műanyaghulladékok, és olyan gyűjtőt is kihelyeztünk, amelybe a szárazelemeket dobhatják dolgozóink.

7.7. Optimalizált szállítás földön és vízen

Az alapanyagok beszállítása során folyamatosan keressük a folyami, illetve a vasúti szállítás lehetőségeit is, annak érdekében, hogy a közúti árufuvarozás által okozott környezeti terhelést csökkentsük. Az értékesítéshez kapcsolódó közúti kiszállítás során minden visszáru-lehetőséget kihasználunk annak érdekében, hogy csökkentsük a tehergépjárművek üresen megtett kilométereit. A kiszállítások során szem előtt tartjuk, hogy a vevőhöz közelebb eső gyárunkból szolgáljuk ki a partnereinket.

7.8. Folyamatos fejlesztésben

A versenyképesség megőrzéséhez elengedhetetlennek tartjuk a folyamatos fejlődést. Innovációs törekvéseinknek anyavállalataink, a HeidelbergCement Group technológiai központja, a SCHWENK Zement KG szakmai laboratóriumai, illetve nemzetközi kutatóintézetek és magyar egyetemek biztosítanak kutatói hátteret. A beton átadásáig végig tudjuk kísérni a gyártási folyamatot, és ahol szükséges, be is tudunk avatkozni. A váci laboratórium minden régiót átölelő tevékenységével aktív szerepet vállal a cégcsoporton belül a gyártástámogatásban. Büszkék vagyunk rá, hogy hazai viszonylatban a cement ipari kutatás-fejlesztés élvonalába tartozunk!

A hazai cementipari kutatás élvonalában

Saját fejlesztéseink során fontos szerepet kap a korszerű gyártásközi, központi és környezetanalitikai laboratórium, valamint a Beton Technológia Centrum Kft. (BTC) akkreditált laboratóriuma. Az innovációink célja olyan cementtípusok, betonösszetételek létrehozása, amelyek növelik a beton szilárdságát, tartósságát, mindezt kedvezőbb megoldások kidolgozásával és alacsonyabb környezeti terheléssel. Vállalatunk laboratóriumai a cement, a szén és az alternatív tüzelőanyagokra vonatkozóan nemzetközi és hazai körvizsgálatokban is részt vesznek, szoros együttműködésben különböző tudományos intézetekkel és hazai egyetemekkel. A folyamatosan megújuló technológiához igazítva modernizáljuk eszközparkunkat, a vizsgálati folyamatokba a legkorszerűbb módszereket és berendezéseket illesztjük be, amelyek munkavédelmi oldalról is biztonságosak. A DDC és BTC is rendelkezik azzal a műszer- és vizsgálati háttérrel, amelyekkel a legkorszerűbb méréseket végezve ellenőrizhetjük a folyamatokat. A mészkőbányától egészen a beton átadásáig végig tudjuk kísérni a gyártási folyamatot, és ahol szükséges, be is tudunk avatkozni. A váci laboratórium minden régiót átölelő tevékenységével aktív szerepet vállal a cégcsoporton belül a gyártástámogatásban. Büszkék vagyunk rá, hogy hazai viszonylatban a cement- ipari kutatás-fejlesztés élvonalába tartozunk!

Állandó megújulásban

A termékfejlesztés során figyelembe vesszük a piaci igényeknek való megfelelést, viszont a termékek megalkotásakor a természetes ásványkincs védelmében csak annyi nyersanyagot használunk fel, amennyi feltétlenül szükséges. A következő évekre vonatkozó fő célkitűzésünk a cementtermékekre eső szén-dioxid-kibocsátás csökkentése. A termékfejlesztést tapasztalt szakembereink korszerű eszközökön végzik, ezzel is biztosítva annak újdonságértékét. A folyamatok véghezvitelét minőségorientáltan támogatja az ügyvezetés.

Európai csúcstechnológia

Mindkét cementgyárunk a legmodernebb csúcstechnológiával működik, megfelelve a fenntarthatósági követelményeknek. Ezen állapot elérése érdekében az utóbbi években többmilliárdos fejlesztési beruházásokat valósítottunk meg, ezekről a jelentés 7.2-es fejezetében részletesen is beszámolunk.