8. Szociális témakörök

Humánpolitikánk legfőbb célja, hogy megbízható, családias és kiszámítható munkáltatóként legyünk jelen kollégáink életében. Büszkék vagyunk rá, hogy munkatársainkat a gyakornoki programtól akár a nyugdíjig is elkísérjük, és hogy a fluktuáció az ipari sajátosságokat is figyelembe véve alacsonynak mondható. A vállalatunkhoz jelentkező szakembereket és diplomásokat pedig számtalan tapasztalatszerzési és karrierlehetőség várja, akár nemzetközi kitekintéssel is.

8.1 Foglalkoztatás, munkáltatói felelősség és menedzsment. Megbízható, családias vállalat
Foglalkoztatáspolitikánk

Foglalkoztatáspolitikánkra a munkavállalók megtartása, a hosszú távú foglalkoztatás és a szociális érzékenység jellemző. Célunk, hogy családias hangulatú, megbízható és kiszámítható munkáltatóként tekintsenek ránk, emellett nagy hangsúlyt fektetünk a szabálykövető magatartásra, illetve működésre. Társaságunk kollektív szerződés hatálya alatt áll, ami a Munka Törvénykönyvéhez képest lényegesen jobb feltételeket biztosít a munkavállalók részére.

Stabil munkakörnyezet, mérsékelt fluktuáció

Az utóbbi években ugyan az építőipar és építőanyag-piac fellendülésével párhuzamosan nálunk is megélénkült a fluktuáció, azonban továbbra sem kiemelkedően magas. Az elvándorlás leginkább a 25–35 év közötti fiatalokra jellemző, a cementüzletágban elsősorban Vác térségében, főleg a fizikai és a termékkiszállítási területen, míg a beton- és kavicsüzletágban Budapesten és Közép-Magyarországon.

Innováció mindenekfelett

A HeidelbergCement Groupnál 2014-ben elkezdődött a Folyamatos Fejlesztési Folyamat (CIP) program, amelyhez a Duna–Dráva Cement Kft. 2016-ban csatlakozott. A programban elsősorban a fizikai területen dolgozó munkatársaink vesznek részt. A program keretében kérjük és várjuk dolgozóinktól az olyan építő ötleteket, javaslatokat, amelyeket a tényleges döntéshozatal során is felhasználnak az arra hivatott vezetők

Folyamatos fejlesztésben

A HeidelbergCement Group Folyamatos Fejlesztési Folyamat (CIP) célja, hogy a dolgozók a saját munkavégzési területükre nézve a hatékony növekedés érdekében fejlesztő javaslatokat tegyenek, ezáltal is optimalizálva a folyamatokat, csökkentve a költségeket. A programban a teljes termelési rendszer érintett, mint például a gyártási folyamat (klinkerüzem, őrlőüzem, laboratórium stb.) vagy az energia- és az üzemanyag-fogyasztás, de a dolgozók javaslatokat tehetnek az egészségügyet és a biztonságot érintő területeken is. A program fú célja, hogy egy„Lean”, azaz karcsú gyártási folyamatot hozzunk létre. Lépésről lépésre, de folyamatosan szüntessük meg az olyan tevékenységeket és eszközöket, amelyek nem nyújtanak hozzáadott értéket a vevőink számára. Vizsgáljuk a saját munkaerő hatékonyságát is. Számos javaslat megvalósult már mindkét gyár életében, legyen szó akár egy kisebb, a mindennapokat megkönnyítő folyamatról vagy egy hosszabb időszakot felölelő fejlesztésről.

8.2. Munkaügyi/HR gyakorlatok
Tervezhető karrier a DDC-nél

Humánpolitikánk alapját a legjobb, leghatékonyabb, legmotiváltabb, szakmailag hozzáértő munkavállalók megtalálása, megszerzése és megtartása képezi. Ennek megvalósulását a kiszámíthatóság, a megbízhatóság, a stabil, átlátható, törvényes keretek között történő működés, valamint az átlag feletti juttatások és javadalmazás teszi lehetővé. A munkavállalók számára pedig az anyagi biztonság, a hosszú távú munkalehetőség, az egészségügyi szűrőprogramok, a széles körű juttatási csomag és a hangsúlyos munkavédelem jelenti az alappilléreket.
Az utánpótlás biztosítása valamennyi üzletágban többek között a gyakornoki programokon keresztül valósul meg. A tulajdonosi társvállalatoknál lehetőség van a szakmai gyakorlat megszerzésére, ezt követően a folyamatos karrierépítésre, magasabb pozíciókban történő elhelyezkedésre. A helyi és a tulajdonosi gyakornoki programokon keresztül kollégáink külföldi projektekben vehetnek részt, továbbképzések biztosításával a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban integráljuk az új belépőket. Cégcsoportunk fiataloknak szóló programjaival jó alapot biztosít a sikeres szakmai pályafutás előkészítéséhez, kiépítéséhez. Szakmai gyakorlatot és diákmunkát kínálunk, gyakornoki programunk pedig a pályakezdőknek az oktatásban szerzett tudásuk kiegészítésére, kipróbálására ad lehetőséget.
Fontos számunkra, hogy dolgozóink a DDC-re mint családbarát munkahelyre tekintsenek, ezt a rugalmas munkavégzéssel, a szülés utáni foglalkoztatottság biztosításával, a férfiak és nők számára is igénybe vehető részmunkaidős lehetőségekkel érjük el. Évente megrendezzük családi napunkat, a kismamák számára pedig bölcsődei támogatást is nyújtunk.

Namíbián át a JET programig

Harmadik generációs cementipari dolgozóként került a DDC-hez Waller Tibor, aki az itt teljesített szakmai gyakorlatához köthetően jutott el Namíbiába, majd bekerült a JET (Junior Engineer Traineeprogram) nemzetközi gyakornoki programjába is. A villamosmérnök fiatalember a Beremendi Gyárban töltött 3 év után anyavállalatunk namíbiai cementgyárában tanította be az új kollégákat. Ottani sikereinek köszönhetően jelölték a JET nemzetközi gyakornoki programba, melynek célja, hogy előmozdítsa a nemzetközi tapasztalatszerzés lehetőségét. Magyarországra visszatérve Tibor felkérést kapott a Váci Cementgyár villamos üzemi mester pozíciójának betöltésére. Jelentős szerepet vállalt a Váci Gyár modernizációjában és a jövőjét is nálunk képzeli el.

8.3. Oktatás, továbbképzés
Fejlődés, naprakészség tanulással

A DDC-nél a munkavállalók ismereteinek bővítésére, szinten tartására, illetve a vezetői készségek fejlesztésére belső képzési programjaink adnak lehetőséget. Ennek elemei: az e-campus, a belső tréningek, a szakmai tapasztalatcsere, a hatékonyságnövelő szakmai és vezetői tréningek.

A folyamatos fejlődési lehetőséget, a naprakészséget biztosítva éves oktatási, képzési tervet készítünk az egyéni igényeknek, kompetenciáknak megfelelően. Az egyéni előrehaladást és teljesítményt az éves értékelő beszélgetések alkalmával, illetve a közép- és felsővezetői szint számára a Management by Objectives (MbO) rendszerrel jelezzük vissza. Ekkor van lehetőség a jövőbeni elvárások, tervek egyeztetésére is. Jelenleg kiemelten fókuszálunk a belső teljesítményértékelési rendszerünk fejlesztésére – különös tekintettel a betonüzletág bővülésére. A szakemberképzés és -utánpótlás biztosítása érdekében intenzív egyetemi, főiskolai és szakképzési centrumos kapcsolatokat alakítottunk ki. Keressük az együttműködési lehetőségeket az általános iskolák hetedik és nyolcadik osztályos diákjaival, valamint a középiskolák osztályfőnökeivel, illetve hosszú évek óta működtetjük „DDC a Tehetségekért” ösztöndíjprogramunkat. Emellett a nyílt napokon HR-sarokkal vagyunk jelen, nyári szakmai gyakorlati helyet biztosítunk közép- és felsőoktatási szinten, valamint szakdolgozattémákat is kínálunk.

„A tanulmányaimat is segítette a nyári munka, mivel az egyetemen tanult elméleti anyagot a gyakorlatban is hasznosítani tudtam. Úgy gondolom, hogy nemcsak szakmai tudásban, hanem a munkához való hozzáállásban és a személyiségjegyekben is igen sokat fejlődtem az itt töltött idő alatt.”

Fanni
gyakornok a HR-osztályon

„A szüleim a gyár alapítása óta itt dolgoztak. Itt voltam lakatostanuló és 1993 óta itt is dolgozok. Jól érzem magam, jók a munkatársaim és a főnökeim is.”

Porubszky Tamás anyagvizsgáló,
1993 óta a DDC munkatársa

8.4. Sokszínűség és egyenlőség
Esélyegyenlőség a mindennapokban

Esélyegyenlőségi alapelveinket a HeidelbergCement Groupnál megfogalmazott alapelvek határozzák meg. Így a nemzetközi szervezetek által kiadott irányelvekre is a tulajdonos szabályzatait alkalmazzuk.

Az esélyegyenlőségi szempontok közül kiemelten fontos számunkra a férfiak és nők egyenlősége, az egyenlő bérezés, a megváltozott munkaképességűek, sérültek foglalkoztatása, valamint a kisebbségek elfogadása a szervezeten belül. Ezek teljesülése olyan mértékben lehetséges, amennyire a cégcsoport tevékenysége és az ahhoz kapcsolódó munkaköri sajátosságok, biztonságtechnikai előírások azt megengedik.

Az iparági sajátosságok miatt vezető pozíciókban egyelőre kevés női kolléga dolgozik, lényegesen kisebb arányban képviseltetik magukat, mint a férfiak. A felsővezetők átlagéletkora 55 év felett van – vagyis növekszik a nyugdíjkorhatár közelében lévő kollégák száma –, így kiemelt hangsúlyt fektetünk az utánpótlás kérdésére.
A Duna–Dráva Cement Kft.-nél emberközpontú munkahelyi légkörben, világosan megfogalmazott elvárások alapján dolgozhatok.”

Szabó Szilvia
vevői kintlévőség kezelő, 2007 óta a DDC munkatársa

8.5. Munkabiztonság
A munkavédelem fontossága

Ahogy az Európai Unióban, úgy Magyarországon és vállalatunknál is kiemelten fontos terület a munkavédelem. Magyarországot törvény kötelezi arra, hogy meghatározza a munkavédelem hosszabb távú feladatait és – a munkavállalók, valamint a munkaadók érdekképviseletével egyeztetve – kialakítsa a munkavégző képesség megóvására, a munkabiztonságra és a munkakörnyezetre vonatkozó nemzeti politikáját.
A munkavédelmi politika a munkavédelem fejlesztéséhez, a munkavállalók munkavégző képességének megőrzéséhez, az egészség és a biztonság fenntartásához, valamint az egészségben eltöltött életévek növeléséhez járul hozzá. Nem hagyható figyelmen kívül a hagyományos (klasszikus) veszélyekből eredő kockázatok, az új és az újonnan keletkező kockázatok felismerése és hatékony kezelése sem. A tudományos-technikai fejlődés, a globalizációval összefüggő társadalmi változások súlyosbíthatják a meglévő kockázatokat, és újak kialakulásához vezetnek. A cél a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok csökkentése, mivel a munkából való kiesés, a gyógykezelés, a rehabilitáció kiadásai jóval magasabbak, mint a munkavédelem fejlesztésébe történő befektetés. A megelőzés az egyetlen olyan lehetőség, amellyel elkerülhető a munkabaleset vagy a foglalkozási ártalom kialakulása.

Munkavédelmi szabályzatok, stratégiák, programok

A munkavédelem szabályozási rendszere összetett és szerteágazó, a Duna–Dráva Cement Kft.-re mint az Európai Unióban működő vállalkozásra pedig nemzetközi előírások is vonatkoznak. A 2000. évi LXXV. törvény, az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, 2014–2020-as stratégiája, a WHO Globális Cselekvési Terve a Munkavállalók Egészségéért (2008–2017) Program, valamint a hazai, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény mellett Társaságunk a legmagasabb előírásai szintjén, a 25. *VIGUT Munkavédelmi Szabályzatban koordinálja a munkavédelmet. Emellett a Munkavédelmi Szabályzat Gyári Függeléke, az Egyéni Védőeszköz Juttatási Rend is tartalmaz munkavédelmi előírásokat. Mivel üzletágainkban Integrált Irányítási Rendszert működtetünk, amelynek részeleme a MEBIR is, ezért ezen rendszeren belül is találhatók munkavédelmi tárgyú szabályzók.

Munkavédelmi oktatóterem és oktatási tevékenység

A biztonságtechnikával kapcsolatos oktatásokat, mint munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem, elsősegély stb., korábban az üzemek egyedi módon és eszközökkel, egyénileg tartották. Az oktatások általában elméleti képzések voltak, gyakorlati bemutató vagy tényleges gyakorlat nélkül, így hatékonyságuk nehezen volt ellenőrizhető. Ezen a helyzeten változtatott a cementgyárainkban létrehozott biztonságtechnikai oktatóközpont, amelyben az elméleti oktatások megtartására egy felszerelt tantermet, előadótermet, illetve a különféle biztonságtechnikai oktatóeszközök, gyakorlati bemutatók, szimulátorok felszerelésére alkalmas helyiségeket alakítottunk ki. Az objektum lehetővé teszi, hogy változatos keretek között tartalmas képzést biztosítsunk dolgozóink számára. Az új terem gyakorlati és elméleti oktatásra is használható, továbbá műszaki és technológiai jellegű képzések helyéül is szolgál, ezzel is támogatva Társaságunk munkavédelmi stratégiáját.

Munkavédelmi Hét – játszva tanulni

A HeidelbergCement Group kezdeményezésére 2011 óta minden évben megtartjuk a Duna–Dráva Cement Kft.-nél az ún. Munkavédelmi Hetet. A programsorozat a biztonsági kultúra kialakításának egyik fontos eleme. Ilyenkor a szokásos rutin munkavégzésből kivéve a dolgozókat más nézőpontból szerezhetnek tapasztalatokat a munkavédelemről és a kapcsolódó szakterületekről. Külső előadók, szakemberek, a területek specialistái, orvosok, szakértők előadásai révén bővíthetik szakmai ismereteiket, illetve helyzetgyakorlatokon sajátíthatnak el olyan kompetenciákat, amelyeket később jól tudnak kamatoztatni a napi munkavégzésük során.
Az elmúlt 7 év alatt az üzemi csapatok játékos vetélkedőkön, például munkavédelmi akadályversenyeken, falmászáson, irodai edzéseken, egészséges életmóddal, vagy stresszkezeléssel kapcsolatos előadásokon is részt vehettek. A meghívott szakértők bemutatták a védőeszközök használatát, előadást tartottak a leesés elleni védelemről és a magasból mentésről csakúgy, mint az elsősegélynyújtásról vagy a defibrillátor helyes alkalmazásáról. Munkavállalóinknak targoncás ügyességi versenyen, autóvezetési tréningeken, valamint munkavédelmi tematikájú szabadulószobás játékban is lehetőségük volt részt venni.

Egy nap a tanyavilágban

Az éves munkavédelmi programunk keretében immár hagyományként rendezzük meg a vállalat családi napját. 2019-ben a több száz résztvevős rendezvénynek ismét a lajosmizsei Új Tanyacsárda adott otthont. Az eseményen számos izgalmas program – lovasbemutató, különböző ügyességi és sportversenyek, légvár és arcfestés – szórakoztatta a munkavállalókat és családjaikat.

A Dűlőfutás idén is hangos volt

2019-ben ötödik alkalommal startolhattak el a versenyzők a Villányi borvidék futóversenyén, a Palkonyai Dűlőfutáson. A dimbes-dombos terep és az időjárás megnehezítette a táv teljesítését, de munkatársaink közül közel 30-an vállalták a megmérettetést, köztük többen szép eredményeket értek el. A DDC immáron
4. éve szponzorálja az eseményt. A palkonyai futóverseny mellett vállalatunk dolgozói váci futóversenyeken is bizonyították rátermettségüket, illetve korábban a Gördülő Dűlők rendezvényen, és a Tenkes Piknik 10 km-es gyalogtúráján is jól szerepeltek.

8.6. Az ügyfelek, beszállítók, alvállalkozók iránti felelősség
1. Növekedés

Fontos számunkra, hogy a pénzügyi céljainkat elérjük, és biztosítsuk a zökkenőmentes ellátást. Ezt a megfelelő szállítók kiválasztásával és azok optimális kezelésével érjük el, segítve ezzel az egyik legfontosabb célunkat: a versenyképesség növekedésének megteremtését. Termékek és szolgáltatások vásárlása során célunk a költséghatékonyságunk megőrzése úgy, hogy kiemelten figyelünk a minőségi és környezeti kérdésekre is. Beszállítóinknak tetteikkel kell bizonyítaniuk, hogy lépéseket tesznek saját eljárásaik és költséghatékonyságuk folyamatos javítása érdekében.

2. Környezetvédelem

Termék, technológia vagy szolgáltatás beszerzésekor kiemelten figyeljük, hogy a folyamat során keletkező hulladék mennyiségét minimalizáljuk, lehetőség szerint újra felhasználjuk. A cementgyártáshoz szükséges alapanyagbeszerzéseinknél követelmény, hogy előnyben részesítsük az olyan termékeket, amelyek más termékek gyártásából származó hulladékok vagy melléktermékek. Amennyiben lehetőségünk van rá, minimális vagy semmilyen csomagolóanyagot nem tartalmazó árukat választunk. Törekszünk arra is, hogy minél közelebbi beszállítási forrást válasszunk, ilyen szállító hiányában pedig a környezetet legkevésbé terhelő fuvarozási módot vesszük igénybe (vízi, vasúti), mindezt a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése érdekében. Általános feltételeink között szerepel az is, hogy elfogadott környezetvédelmi szabvánnyal (ISO 14000) rendelkező vállalattól szerezzük be a szükséges anyagokat.

3. Társadalmi felelősségvállalás

Valamennyi üzleti tevékenységünk, így a beszerzés területén is anyavállalatunk, a HeidelbergCement Group vállalati viselkedési szabályzata az iránymutató számunkra, erre épülnek a vezérigazgatói utasításaink és az etikai kódexünk. Alapelvünk, hogy a vásárlási folyamatokban részt vevő minden munkatársunknak fenn kell tartania függetlenségét a beszállítókkal szemben. Elkötelezettek vagyunk, hogy biztonságos munkavégzést és munkakörnyezetet teremtsünk a mindennapokban, ezért folyamatosan vizsgáljuk beszállítóink munkabiztonsági rendszerét és a szabályok betartását is. Még egy olyan komplex ellátási láncban is, amelyben vállalatunk működik, emberek dolgoznak, erről pedig nem feledkezünk meg. Tiszteletben tartjuk az emberi jogokat. Nemcsak saját vállalatunknál, hanem mindegyik leányvállalatnál is, ahol tulajdonosként jelen vagyunk, betartjuk a hatályos jogszabályokat és rendeleteket. Nemzetközi szinten aktív társaságként elkötelezettek vagyunk a globális értékek és normák iránt. Munkavállalóinktól és üzletfeleinktől is elvárjuk e fontos alapelvek és ajánlások betartását.