9. Társadalom

Mindig is fontos volt számunkra, hogy "jó gazda" módjára kezeljük a régió természeti erőforrásait és támogassuk a környezetünkben élő helyi közösségeket. Örömmel állunk minden olyan kezdeményezés mellé, amellyel a környezetünkben élők számára értékeket teremthetünk. Hisszük, hogy egy vállalat akkor végezheti fenntartható módon működését, ha figyelembe veszi társadalmi és természeti környezetét. 

9.1. Helyi közösségek
A helyi közösségek számára előny a DDC jelenléte

A Duna–Dráva Cement Kft. cementgyárai meghatározó gazdasági szereplői a váci és a beremendi térségnek. Mindkét térségben a legnagyobb munkáltatók között jegyzett vállalatként elősegítjük az infrastruktúra fejlődését. Cementgyáraink hagyományosan aktív résztvevői a Vác és Beremend környezetében szerveződő közösségi életnek. A gyárakban dolgozó munkatársak többsége a környékbeli településeken él, ez is erősíti Társaságunk helyi közösségek támogatására irányuló törekvéseit. Kiváló kapcsolatot tartunk fenn a térség önkormányzataival, a városok vezetőivel, együttműködünk a helyi civil és környezetvédelmi szervezetekkel, valamint az oktatási intézményekkel. Fontosnak tartjuk, hogy az érdeklődők akár közvetlenül is megismerhessék a működésünket. Lássák, hol és hogyan készül a cement, milyen környezetvédelmi megoldásokat alkalmazunk. Így töretlen a népszerűsége a már hagyománnyá vált Váci és Beremendi Cementgyári Nyílt Napnak, amelyek során alkalmanként több száz látogató vesz részt. 2018-ban az interaktív gyár- és bányalátogatás mellett Vácott a nyílt nap vendégei az elsők között láthatták a cementgyár 7 milliárd forintos környezetvédelmi modernizációjának eredményét.

Együtt jótékonykodott a DDC és a Habitat for Humanity: a Duna–Dráva Cement Kft. egy lakás felújítása során felmerült betonigény biztosításával járult hozzá, hogy egy család végre saját otthonba költözhessen. A Habitat Második Esély programja otthontalan gyerekes családoknak nyújt segítséget üresen álló, leromlott állapotú szociális bérlakások felújításával. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a DDC.

Biztos kezekben a jövő mérnökei

2018-ban is csatlakoztunk a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség kezdeményezésében zajló betontechnológiai kiegészítő képzésekhez. Társaságunk évek óta kiemelt szerepet vállal a szövetség felsőfokú szakemberképzésében, így munkatársaink előadásokon keresztül adják át a nemzetközi trendeket is bemutató szakértelmüket, tapasztalataikat a hallgatóknak. A gyakorlati tudás elsajátítása, a magabiztos munkavégzés kiemelten fontos az iparágban, ennek érdekében az elméleti oktatáson túl lehetőséget biztosítunk a diákoknak, hogy szakmai vezetéssel megtekinthessék cementgyárainkat és üzemeinket, illetve megtapasztalják a cement- és betongyártás folyamatait.

9.2. Társadalmi felelősségvállalás
A társadalmi felelősségvállalással mindenki nyer

A DDC társadalmi felelősségvállalási tevékenységének (CSR) fókuszában a környezetvédelem, az egészségvédelem és a közösségi sport, valamint a helyi kulturális kezdeményezések támogatása áll. A gyárak működése szempontjából elsődleges, hogy folyamatos párbeszéd alakuljon ki az önkormányzatokkal, a helyi közösségekkel, illetve civil szervezetekkel.

A CSR-tevékenységek célja, filozófiája

CSR-tevékenységünkkel arra is törekszünk, hogy visszaadjunk, értéket adjunk a környezetünkben lévő közösségek számára. Mivel a törekvés a fenntartható működésre cégfilozófiánk alapja, természetes számunkra, hogy a társadalmi felelősségvállalás területén is együttműködjünk a környezetünkben élőkkel. A CSR-tevékenység a gyárak közelében élők segítését, tájékoztatását, a fenntarthatóság minél szélesebb körben való alkalmazását is jelenti Társaságunk számára. Kiemelt célunk, hogy a fenntarthatóság és a környezetvédelem ne csak vállalati szinten jelenjen meg, hanem a társadalom szélesebb körének is alapvető értékévé, önként vállalt feladatává váljon. Működésünk minden elemében hosszú távon gondolkozunk, ez jellemzi CSR-programjainkat is: hosszú távú „befektetésként” értelmezzük egy fenntartható, egészséges jövőbe.

Madárbarát iskolakert Pécsett

A speciális nevelési igényű gyermekek tapasztalás útján történő tanításának elősegítésére Madárbarát iskolakertet alakítottak ki a Pécsi Éltes EGYMI-ben 2017-ben. A projekt megvalósítására a Zöld
Megoldás-pályázatunk keretében 1,5 millió forint támogatást biztosítottunk. A kert a speciális nevelési igényű gyermekek oktatásához járul hozzá azáltal, hogy közelebb hozza számukra a természetet, segíti őket a zöld szemléletmód elsajátításában.

Közösségi Herbárium és Oktatóközpont

Beremend térségében, Palkonyán 2016-ban „Közösségi Herbárium és Oktatóközpont” létesült, amelynek célja, hogy bemutassák a természetben megtalálható gyógynövényeket, fűszernövényeket, gombákat, valamint a különleges mediterrán éghajlat miatt a térségben élő egyedi lepkefajtákat. A lakosság környezeti nevelését célzó projekt a zöld megoldásokat tartja szem előtt: az esővízgyűjtést, a komposztálást, a természetes anyagokkal történő növényvédelmet. A növények szárítására egy napenergiával és széllel működtetett szárítót is építettek. A Közösségi Herbárium létrejöttét 1,5 millió forinttal támogattuk.

Zöld Megoldás-pályázat: környezettudatosság, közösségszervezés

2018-ban már nyolcadik alkalommal hirdette meg a Duna– Dráva Cement Kft. Zöld Megoldás-pályázatát, amelynek célja, hogy a Váci és a Beremendi Cementgyár vonzáskörzetében, valamint 2015 óta a Pécsett és környékén élők számára pénzügyi forrást biztosítson környezettudatos kezdeményezésekre, fejlesztésekre, programokra. A támogatott projektek elsődleges célja, hogy elősegítsék az infrastruktúra környezettudatos működését és hatékonyabb hasznosítását, lehetőséget adva a társadalom széles csoportjának a környezettudatosabb életre, a természeti környezet megismerésére.

A Zöld Megoldás-pályázat sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint a 2011 óta megvalósult 41 projekt, amelyre az évek során összesen 59 millió forint támogatást biztosított vállalatunk. Az eltelt időszak alatt a pályázók körében a legnépszerűbbnek a zöld közösségi terek kialakítása bizonyult, de tanösvények, madárbarát kertek létrehozására is előszeretettel pályáztak, ezzel is elősegítve a környezeti nevelést.

Felfedező Zöld Liget” Sződligeten

A Vác térségi óvodában létesült projekt célja a gyermekek környezettudatosságra nevelése, ezáltal a természeti értékek megismertetése és megőrzése, valamint a közös munka értékeinek megteremtése. Az óvoda 2016-ban másodszor nyerte el a DDC Zöld Megoldás-pályázatának támogatását, 1 millió forintot. A projekt keretében egy olyan „természetfürkésző tanösvényt" alakítottak ki, amely játékos, interaktív tevékenységek során, minden érzékszervüket használva segít megismertetni a gyermekekkel a „természet hétköznapjainak” csodáit.

Környezetvédelemről középiskolásoknak

Fontosnak tartjuk, hogy cementgyáraink működésének bemutatására időszakosan lehetőséget adjunk a környezetünkben élőknek. Ezért 2015 óta kifejezetten az érdeklő középiskolai tanárok és diákjaik számára minden évben megrendezzük a DDC Zöld Alternatíva Vetélkedő és Nyílt Napot, amely egy játékos vetélkedővel egybekötött gyárlátogatás Vácon, illetve Beremenden.

A cementgyárak csúcstechnológiáját és a fenntartható gazdálkodásban vállalt szerepüket mutatja be a váci, a Beremend környéki és a pécsi középiskolások számára a Zöld Alternatíva Vetélkedő és Nyílt Nap, amelyet évente egyszer, felváltva rendezünk meg a Váci, illetve a Beremendi Cementgyárban.

Korábban a több fordulóból álló erőpróba első, online szakaszában a csapatoknak a DDC környezetbarát működésével kapcsolatos kérdőívet kellett kitölteniük, valamint egy rövid videót is el kellett készíteniük. Legutóbb a csapatok már terepen mutatták be rátermettségüket, az elméleti feladat (kérdőív) mellett fákat és növényeket ültettek, valamint „Land art”-okkal díszítették Vác egyik parkját. A legjobban teljesítő csapatok a döntőben cementipari és környezetvédelmi, valamint ügyességi feladatokat is teljesítenek, illetve kreativitásukat is megmutathatják a cementeszsákokból készített ruhák és a DDC-s cementből alkotott beton ékszerek divatbemutatóján. A versenysorozat célja, hogy a gyárak környezetében élő fiatalok közelebbről is megismerjék a DDC tevékenységét és ösztönözzék őket a fenntartható szemlélet elsajátítására.

Egy „tehetségkutató”, amelyen több száz nyertes van

Társaságunk évek óta kiemelt figyelmet fordít a jövő szakembereinek széles körű támogatására. A fiatal diákok számára létrehoztuk a „DDC a Tehetségekért” ösztöndíjprogramot, a felsőoktatásban tanulókat pedig az elméleti és a gyakorlati tudás elsajátításában támogatjuk. A kitartás, az elszántság és az átlagon felüli teljesítmény – ez a közös abban a mintegy 900 általános és középiskolás fiatalban, akik már részesültek a „DDC a Tehetségekért” ösztöndíjban. A Vácott több mint egy évtizedes, Beremenden pedig nyolcéves múltra visszatekintő program során azok a diákok kaptak és kapnak támogatást, akik eredményeikkel a tanulás mellett a sport, a zene vagy a művészetek területén kiemelkedőnek, tehát ígéretes tehetségnek számítanak. A pályázat nyertesei számára tíz hónapon keresztül ösztöndíjat folyósítunk, ennek felhasználásával fejleszthetik képességeiket, és elérhetik kitűzött céljaikat. Az ösztöndíjprogram indulása óta összesen 63 millió forint anyagi támogatást biztosított a DDC a diákoknak. Közülük nem egy tehetség több éven keresztül is kiérdemelte és elnyerte az ösztöndíjat a választott területen tanúsított elkötelezett munkájával.

Együtt (sz)építjük környezetünket

Társadalmi felelősségvállalási programunkat 2019-ben újabb pillérrel bővítettük, ami a Zöld Város Program nevet kapta. Az új kezdeményezéssel célunk volt, hogy felkeltsük a helyi közösség, a váci lakosság és a környéken tanuló diákok figyelmét azokra az elvekre, amelyeket évek óta képviselünk: a rendezett, tiszta környezetet nemcsak a cementgyáron belül tartjuk fontosnak, hanem azon kívül is. A kétnapos programon területrendezési és szépítési, illetve szemétszedési feladatok várták a részt vevő váci diákokat és a DDC-s dolgozókat a deákvári KRESZ-park és vízfogó területén. A programot a jövőben további területekre tervezzük kiterjeszteni.

Eddig már négy alkalommal csatlakoztunk a Pécsi Rotary Club adventi meglepetés sorozatához, amely során minden évben egy szerény, ám annál szorgalmasabb fiatal tanuló részesülhetett 100 000 forint támogatásban. A Pécsi Rotary Club a társadalmi szolidaritás elősegítését küldetésének tekintve az adventi időszakban 24 általános vagy középiskolás diák karácsonyát igyekszik szebbé tenni programjával. A pécsi karácsonyi vásár részeként advent minden napján kinyílik a patinás Nádor szálló ablakai közül egy, amely egy ifjú tehetség számára 100 000 forintos pénzjutalmat rejt magában. Vállalatunk számára kiemelten fontos, hogy megfelelő hátteret nyújtson a fiatal tehetségek számára, ezért is csatlakozunk évről évre a Rotary Club kezdeményezéséhez.

9.3. Korrupció és kartellellenesség
1. Irányelv az üzleti erkölcs szabályairól és betartásuk rendjéről

Ez az irányelv körvonalazza a HeidelbergCement Group compliance programját, a következő témakörökkel: kötelezettségek, compliance a vegyes vállalatoknál, tartalmak és eszközök, következmények meg nem felelés esetén.

2. Vállalati Etikai Kódex

A Vállalati Etikai Kódex a mindennapi üzleti tevékenységre vonatkozó etikai és jogi normákat rögzíti.

3. Anti-Korrupciós Irányelv

Ez az irányelv olyan helyzetekhez ad útmutatást, amelyek korrupciós kockázatokkal járhatnak. Megfogalmaz kockázatcsökkentő tevékenységeket, ezeket napi munkája során minden munkavállalónak alkalmaznia kell.

4. Irányelv a versenyjogi szabályok betartásáról

Az irányelv áttekintést ad a versenyjogi értelemben vett felelősségről, a DDC üzletágaira vonatkozó versenyjogi szabályszegésekről és jogi következményeikről, ezek elkerülése érdekében a viselkedési normákról, a versenyfelügyeleti vizsgálat esetére vonatkozó magatartásról. Tartalmazza az EGT-hez tartozó országok esetében a szürkecement-specifikus/cementalapú termékekre vonatkozó compliance szabályokat.

5. Compliance Incidens Bejelentő és Ügyviteli Irányelvek

Ezekhez az irányelvekhez az incidensek fajtái, a bejelentőcsatornák, a jelentés módja, a vizsgálat alapelvei és annak menete, az értesítendő személyek és az intézkedések sorolhatók.

6. Kereskedelmi Szankciók Irányelv

Az irányelv célja munkavállalóink tájékoztatása az európai uniós és egyesült államokbeli kereskedelmi szankciók témájú jogszabályok alapelveiről, a belső szervezetről és folyamatokról a HeidelbergCement Csoporton belül, a kereskedelmi szankciókkal kapcsolatosan, illetve a következményekről, ha jelen irányelv rendelkezéseit nem tartják be.

7. Emberi Jogi Állásfoglalás

Az irányelv keretein belül a HeidelbergCement Csoport kötelezettséget vállal, hogy tiszteletben tartja az emberi jogokat. Minden országban, ahol a cégcsoport jelen van, betartja a hatályos jogszabályokat és rendeleteket, melyekre üzleti tevékenysége alapjaként tekint.

8. Pénzmosási Szabályzat

Mivel a német pénzmosás elleni jogszabályok csoportkövetelményeket írnak elő, így a HeidelbergCement AG, mint anyavállalat, felelős annak biztosításáért, hogy a pénzmosás elleni szabályokat a vállalatcsoport összes leányvállalata kövesse világszerte. A szabályzat tartalmazza azokat az eljárásokat, melyeket a jogi és etikai kötelezettségek teljesítése érdekében be kell tartani minden leányvállalatnak, annak érdekében, hogy a pénzmosási törvényekben előírtak szerinti működése biztosított legyen.

9. Compliance Oktatás

Munkatársaink évente compliance oktatásban részesülnek. Ehhez minden belépő munkavállaló kötelezően kitölti a Compliance Basic tesztet, amelyet kétévente megismétel. Az összes munkatárs füzet formájában megkapja a Vállalati Etikai Kódexet, az egyes osztályokon dolgozók pedig személyre szabott oktatásban részesülnek. A kiemelt osztályok munkatársai, valamint a menedzseri szinten és e felett dolgozók kötelezően kitöltik a Preventing Corruption tesztet és kétévente a Competition Law Curriculum tesztet. A Compliance Officer-hez bármikor, bármelyik munkavállaló fordulhat.