"Szabadon a szabadban"

A váci Újhegyi úti óvoda projektjének a célja, hogy a nevelők fiatalkorban megalapozzák a környezettudatosságot a gyermekek életében. Az óvoda terveinek megvalósítását a DDC 1.800.000 forinttal támogatta.

Az óvodai nevelésben jelentős szerepet tölt be a játék közben történő tanulás, a gyermekek az életkoruknak megfelelő tapasztalatokon keresztül ismerhetik meg a világot. Az óvodás gyermekek még ismerik az osztozkodás fogalmát, képesek akár szüleikre is hatni, példakövető mintát kérni.

A projekt fő célja egy szabadtéri interaktív foglalkoztató tér létrehozása, amelyet a tagóvodába járó 125 kisgyermek számára specifikusan, egy-egy témához tartozó ismereteket komplexen ötvözve tudnak alkalmazni különböző tevékenységi formák megvalósítására. Az itt található játékok használata hozzásegíti a gyermekeket ahhoz, hogy megismerjék a természet nyújtotta szépségeket, ezáltal megalapozva a természet iránti érdeklődésüket, hogy a külvilágot szerető, tisztelő és annak értékeit megbecsülő és védő emberré válhassanak.

A szabadtéri foglalkoztató azért rendkívüli, és egyedisége abban rejlik, hogy időjárástól függetlenül szabadtéri tevékenységeket végezhetnek az óvoda növendékei.

Június 8-án ünnepélyes keretek között adta át a projektet az óvoda, amelynek köszönhetően a gyermekek fejlett, környezetbarát közegben nevelkedhetnek.

Zöld Megoldás-pályázat átadó ünnepség Vác.

Zöld Megoldás-pályázat átadó ünnepség Vác.

Zöld Megoldás-pályázat oklevél átadása Vácon.

Látványterv - Váci Újhegyi úti óvoda pályázata.